söndag 21 september 2008

En kråka är en kråka ...


Gamle furst Kropotkin, en av anarkismens förgrundsfigurer. Skall vi dissa honom också?

Ett citat från en av flera bloggare som vill ge anarkisterna i "det svarta blocket" en rejäl avbasning efter dessas senaste uppträde i Malmö:

En kråka är en kråka även om den tror sig vara en näktergal. Skitstövlar och provokatörer är naturligtvis också skitstövlar och provokatörer även om de tror sig vara autonoma, revolutionära barrikadkämpar. Anarkismen som politisk idé innehåller inte mer än en tom ölburk dagen efter. Anarkismens idéer är politiska blindgångare som försvårar en verklig social frigörelse.

Just här kommer citatet från en arg trotskist, men jag skulle tro att ilskan delas av de flesta -ister som anser sig vara vänster. Eftersom jag inte var närvarande i Malmö kan jag inte ha några djupare synpunkter på det skedda, men bara ställa frågan: fanns det ingen möjlighet att tvinga ut den där lilla gruppen på ett par hundra personer från demonstrationståget?

Och jag kan konstatera att "gammelmedia" inte har ansett det som viktigt att tala om vad ESF sysslade med. Framtiden är inte något som är särskilt intressant för "gammelmedia" så vida man inte kan hitta någon löjlig "vinkling" på det hela:

Reportage från Framtidens kändisliv. Svenske Svenne är där.

Suck. Ändå är det ju framtid och överlevnad det handlar om (men kanske inte för "gammelmedia", vars framtid och överlevnad nog kan ifrågasättas av flera skäl). Hur skall Jordens angelägenheter hanteras imorgon - är det en skitfråga som kan hanteras hur som helst av "gammelmedia" och dess kompisar i "svarta blocket"?

1 kommentar:

tomasrj sa...

I politiken handlar det visionära och ideologiska om lätt fantasifulla framtidsidéer. I tidningarna syns inte något om detta. Däremot finns larmrapporterna - oftast om miljöeffekter. Den senaste veckans ekonomiska turbulens säger ju en hel del.

Den som vågar tänka visionärt framåt, exempelvis ESF. Misstänkliggörs och syftet försvinner när journalisterna äntligen får den konflikt de hoppats på.

Angående den där svartklädda gruppen så måste ju någon arrangör har tillåtit dem delta. För de stod mitt ibland oss, även om jag inte såg dem förrän när tåget avgick och de tågade iväg.

Bra inlägg!