torsdag 4 september 2008

Blir det mindre rättsröta framåt?


Nils Daniel Carl Bildt samt delar av Jorden med Kaspiska havet i centrum

För en gångs skull citerar jag ett helt inlägg från Carl Bildts blogg, men dessutom klipper jag det i mindre bitar och stoppar in egna kommentarer. Det handlar om att EG-domstolen har sagt att det faktiskt inte är rätt att beslagta folks tillgångar och kalla dem terrorister utan att de anklagade har rimliga möjligheter att försvara sig. Eller annorlunda uttryck: ett påstående om skuld måste genomgå en rättslig process - där det är åklagarens uppgift att bevisa den anklagades skuld, inte den anklagades uppgift att bevisa sin oskuld - innan en dom kan utfärdas. En anklagelse är inget bevis om skuld. Nå, över till Carl B:


EU som rättsskydd
september 3, 2008

Alla dagar har sina överraskningar - och i dag blev det domen i EG-rätten med anledning av frysningen av tillgångar för vissa personer 2001.

När rättsstatens principer vägleder en domstol borde det vara en mindre överraskning än när de inte gör det. Skandalen är att dessa principer har sopats åt sidan av EU:s bossar. Men läget kanske är så allvarligt att vi bör bli glatt överraskade?

Det beslut som fattades då fattades av FN:s säkerhetsråd, och EU:s ministerråd överförde det omedelbart till våra länder. Då handlade det om respekten för FN-systemet.


Hur stor brukar respekten för FN var i de kretsar där Bildt brukar umgås? Det var USA som tvingade igenom rivandet av rättssamhället, hade Burkina Faso kommit med samma krav hade "världssamfundet" bara gäspat och ryckt på axlarna.

Det sätt på vilket dessa beslut då fattades på var djupt otillfredsställande, och genom bl a våra insatser har proceduren för denna typ av beslut inom FN sedan dess förbättrats. Än är vi dock inte nöjda, utan fortsätter att arbeta för ett bättre system.


Våra insatser? Vad har Bildt och hans vänner gjort då? Och vad fortsätter man med att göra? Göran Persson var ynklig i sin undfallenhet, och Reinfeldt regering är inte bättre.

Det som EG-domstolen nu gjort är att underkänna proceduren när EU:s ministerråd fattade sitt beslut efter beslutet i FN:s säkerhetsråd. Man anser att rättssäkerheten var bristfällig - även om man inte tar ställning till om beslutet var fel eller rätt.


EU:s ministerråd borde redan från början ha begripit att de gjorde ett generalfel när rättsäkerheten slängdes över bord. Jag antar att hela EU är nedlusat med jurister som visste det, men ändå kunde dessa skandaler inträffa. Detta tyder på ett grundläggande fel i organisationen, och samma fel överfördes till Sverige. Ynkliga politiker vågade inte säga nej trots att de måste ha begripit vad som hände.

Jag kan konstatera att det är bra att vi har en EG-domstol som värnar om rättssäkerhet och enskildas fri- och rättigheter.

Varför ingrep den inte dag ett då, och krävde att ansvariga uppträdde på ett ansvarigt sätt i stället för att bara ta beställningarna från USA obesedda?

Att detta domslut måste medföra förändringar i systemet är självklart.


Kan vi lita på att det blir slut på rättsröta och konstiga terroristlistor nu då? Eller kommer samma saker att fortsätta fast på annat sätt?

Men den digra domen på ett 70-tal sidor måste först analyseras av de med verklig kompetens på detta område.


För några dagar sedan förklarade Bildt att han bättre än professorer i internationell rätt förstod vad som var rätt och fel i Georgienkonflikten. Varför nu denna ödmjukhet och hänvisning till verklig kompetens? Och 70 sidor låter inte direkt digert för mig.

Inga kommentarer: