måndag 29 september 2008

I berg- och dalbanan


Dags att plocka fram de dystra rubrikerna. Se upp: här kommer "marknadens dom"!. Nu rusar vagnarna i ekonomins berg- och dalbana nedför spåret med en rasande otäck fart!Här är en kurva över utvecklingen på Stockholmsbörsen under fem års tid ...... men tar man bara ett års statistik så ser det ut så här.

Som synes ger kurvorna lite olika perspektiv. Statistik kan berätta mycket, men berättelsens innehåll beror mycket av när den börjar och när den slutar. Femårsserien här ovan börjar mot slutet av föregående lågkonjunktur exempelvis, när IT-bubblan hade spruckit. Med en serie på tio år hade den bubblan och den vansinniga börsyran strax före år 2000 kommit med också.

Med långa tidserier ser man också mer av de viktiga långa vågorna som sköljer fram och åter över landets ekonomi. Ekonomi är ingen naturvetenskap direkt, det handlar om vad man vill se och vad man tror sig se. Är det en katastrof som nu utspelar sig när banker kraschar och staterna tvingas ingripa, eller är det stora möjligheter som öppnar sig - och möjligheter för vem? Spekulation kan förklara en del av börsens beteende, men det finns också en bakgrund i tekniska förändringar i ekonomin, hur världspolitiken utvecklas, och andra faktorer. Klimatförändringar kan långsiktigt bli viktiga.


Och till sist verkligen kortsiktigt, som det var alldeles nyss.


Stockholm 17:30
-5,4% I år: -30,0%
Dow Jones 22:13
-6,9% I år: -21,8%

Paniken är nära på börsgolvet på Wall Street påstår Dagens Industri. Nästa gång det blir kris kanske man inte ens bryr sig om Wall Street, då kanske vi får höra om panikscener på Shanghaibörsen i stället. Man vet ju inget om framtiden, men det är möjligt att finansmarknaden i USA blir så tilltufsad nu att Asien kan ta över snart.

Hur vore det om lite smarta människor funderade ut metoder för att lösgöra börsspekulationen från den reala ekonomin så att börsbubblor inte kan förstöra för vanligt hederligt folk? Och dessutom att se till att medel från den reala ekonomin inte sugs in i spekulation och förstörs? Det vore verkligen en revolutionär insats!

Inga kommentarer: