söndag 14 september 2008

Greenspan och den stora krisen

Alan Greenspan, förre ordföranden för Federal Reserve i USA, och en person som torde vara mycket medskyldig till den fastighetskris som råder idag genom den lågräntepolitik han drev, säger att den pågående krisen är den värsta han sett. Om man trycker på den här länken går det att både läsa om, och se och lyssna till den dystre gubben när han säger detta. Det verkar som om han förväntar sig ytterligare konkurser och möjliga statsingripanden inom den finansiella sektorn, och att krisen fortsätter in på nästa år.


På tal om Greenspan - förra året i september kände jag mig insprirerad att skriva en dikt om sagde man. Den är tydligen fortfarande aktuell. Här kommer först ingressen, sedan själva dikten:

Förre ordföranden för USA:s Federal Reserve Bank uppges i Dagens Nyheter idag tillbringa en god tid i badkaret varje morgon där han läser säkert mycket viktiga skrifter om ekonomi. Varför inte läsa lite dikter någon gång också?


Skämtan med Alan Greenspan

Läser om Greenspan i morgonbladet:
Greenspan våndas i morgonbadet
vid tanken på kris i ekonomin -
Borta är börsens jubelskrin
när index höjdes varenda dag -
nu hotar krisens gisslande slag


Börsen är bara till för narrar
nu står de där i kylan och darrar
och ängslas som andra fattiglappar


… Greenspan karet på vatten tappar!

Inga kommentarer: