torsdag 18 september 2008

Tundran tinar vid Torne träsk


Det här är en egen bild av en myr nära Torne träsk en dag med ganska dramatiskt väder för några år sedan. Jag vet inte hur det är med permafrosten just här, men det finns kullar med is (palsar) nära Abisko.


"Permafrosten smälter allt fortare" skriver Norrländska Socialdemokraten i en artikel jag upptäckte via Naturvårdsverkets nyhetsbrev. Eftersom det handlade om Abiskoområdet blev jag extra intresserad, för jag vet att man bedriver en massa forskning däruppe. Jag har skrivit och lagt upp bilder tidigare om det här.

Forskning som pågått sedan 70-talet visar att permafrosten i vår lilla svenska tundra smälter både upp- och nedifrån. Underlaget av is krymper. Ännu är den åtskilliga metrar tjock, men varmare grundvatten och mer regn uppifrån nöter på isen från alla håll. Myrar där man kan gå på frusen mark riskerar att förvandlas till dyhål, men det kanske är det lilla problemet jämfört med metangas som slipper loss när isen i marken försvinner. Om några myrar i Abisko ändrar utseende spelar det mindre roll för världens framtid, men börjar tundran i Sibirien att tina upp och pusta ut metangas i atmosfären är det allvarligt för klimatet globalt sett.

Inga kommentarer: