onsdag 3 september 2008

Globala energitrender till 2030

Jag prenumererar på nyhetsbrev per epost från Naturvårdsverket för att få snabb information om vad som händer. Man kan gå in här och anmäla sig för dem. Ofta innehåller nyhetsbreven hänvisningar till flera ställen där en intressant nyhet nämns, såväl där den behandlas journalistiskt kort som längre och grundligare i vetenskaplig form.

Det kom ett idag som är intressant både från miljö- och ekonomisynpunkt. IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, har tagit fram en rapport skriven av nationalekonomen Radetzki med titel Globala energitrender. Man kan hitta själva rapporten här. Den försöker titta på utvecklingen fram till år 2030.

Som kanske är bekant kom den brittiska Sternrapporten för något år sedan. Där hävdade utredaren Stern att kostnaden för en global klimatpolitik skulle vara 1 procent av den globala BNP:n per år. Radetzki säger i en radiointervju att
– Nu tror jag för min del att Jonathan Stern ljuger. Han friserar siffrorna. Jag tror att en djup klimatpolitik skulle kosta åtminstone två eller tre procent av världens BNP.
I och för sig ett häpnadsväckande uttalande: Stern ljuger, friserar siffrorna. Även om Radetzki snackar lite konstigt då och då är väl det här att gå över gränsen om han inte har några mer handfasta argument än vad han själv tror. Men ... det väsentliga i det här sammanhanget är att de priser som konsumenterna fått betala de senaste åren för allt dyrare fossila bränslen kostar mer än så. Jag antar att ju längre tiden går, desto större blir såväl kostnaderna för att möta klimatproblemen som för att ta fram energin.

Och ytterligare några väsentliga saker kan tas fram ur rapportens prognoser fram till år 2030: fossila bränslen beräknas vara dominerande fram till 2030, vilket är illa, och kärnkraften är inte särskilt stor i de globala prognoserna (men stor i Sverige). Nu är ju prognoser inget annat än prognoser, och det är svårt att ta in oväntade tekniska genombrott i dem exempelvis. Eller kanske snabba och våldsamma politiska omvälvningar.

Att energipriserna finns som en komponent i alla andra varupriser är lätt att inse. Likaså att kraftiga prishöjningar på exempelvis olja kommer att slå igenom ända fram till konsumenterna av alla dessa varor. Radetzki tror inte att detta kommer att stjälpa världsekonomin, men då kan man fråga sig vad "stjälpa" betyder. Det är illa nog om höga energipriser leder till svåra störningar - ta kostnaderna för att bygga om ett bilberoende samhälle som USA för att det över huvud taget skall fungera, jag undrar om inte de inblandade ändå kommer att fatta det som Jordens undergång!

Att "oljan inte kommer att ta slut" är ett ganska ointressant resonemang, en kombination av klimatpåfrestningar och peak oil kommer ändå att leda fram till en situation där den får betraktas som en sinande energikälla. Och då kan man lika gärna börja titta på allvar på andra energikällor och sätta igång att bygga våra samhällen till energisnålare enheter.

2 kommentarer:

Knapsu sa...

Marian Radetzkis tvärsäkra nyliberala analyser är väl inget man ropar halleluja för direkt! "Hungriga vargar jagar bäst" förpassade honom i idiotfacket för min del!

Björn Nilsson sa...

Ja, och så tillhör han det gänget som dyker upp då och då och vill avskaffa det svenska språket eftersom det är så bra med engelska. Skulle man satsa på framtiden skulle man väl i så fall gå in för mandarin (kinesiska).