onsdag 24 september 2008

Idag firar vi ...

... nej det gör vi inte, men om upphovspersonerna har räknat rätt så borde Jordens befolkning sluta konsumera idag. Vi har redan slukat de resurser som skulle räcka för hela året och kan därmed "högtidlighålla" årets Earth Overshoot Day. Det är en dag som inte ligger vid en fast tidpunkt. Den kommer tidigare för varje år.

Titta lite på diagrammen nedan och fundera! Jag tror inte det här med resurshushållning och förbrukning är en exakt vetenskap eftersom olika förhållanden ändras hela tiden, men det är klart att det finns allvarliga bekymmer och det finns farliga tendenser framåt.

Slöseri med resurser kan ses som ett systemfel. En nationalekonom kan protestera mot det påståendet och hävda att när ekonomin får fungera utan ingripanden kommer prismekanismerna att se till att resurserna används så smart som möjligt. Och det är riktigt att företagen ofta hushåller så mycket det går med insatsvarorna i sin produktion. En företagsekonom kanske då kunde påpeka att företag i allmänhet vill sälja så mycket som möjligt och att resursbesparingarna förmodligen äts upp av ökade volymer tillverkade och konsumerade varor.

Systemfelet ligger alltså i den drift att ständigt utvidga sina marknader som företagen leds av. Tillväxten som skall leda till ett angenämare liv riskerar att slå undan grundvalarna för det angenäma livet.
2 kommentarer:

Anonym sa...

Men eftersom Sara Palin anser att Jesus ska komma tillbaka under hennes livstid, och tydligen en massa kristna neo-cons i USA anser samma sak, och dessutom "längtar hem", så finns det ju ingen anledning att försöka bevara jorden för efterkommande släkten. Så ös på, lev gott, Harmagheddon står för dörren.

"Efter oss syndafallet", sade man i Sodom och Gomorra, om jag inte missminner mig.

Björn Nilsson sa...

Var det inte den franska adeln innan Den Stora Revolutionen gjorde en del av dem huvudet kortare, som utropade att "après nous, la déluge" ... ?

Jo, det finns en del folk i USA som tror att högre makter kommer att rädda dem hur de än missköter sig. Och att de gärna hjälper de högre makterna på traven.