torsdag 12 februari 2009

Grattis på födelsedagen, Kalle D!

Klicka på den här bilden så kommer du till Darwins egen födelsedagsblogg


Grattis Kalle Darwin på 200årsdagen! Eller som Povel Ramel sjöng i låten Digga Darwin: "Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingteori". Fast somliga gör inte det, de gnetar på med sin gamla Bibel. En del säger sig vara bibeltrogna rakt av, andra försöker mörka och smyga fram under etiketten "intelligent design". Det finns naturligtvis undersökningar om det också, och jag har saxat från VA-bloggen:

Sverige är enligt World Values Survey det mest sekulariserade landet i världen. Sifo frågade 2006, på SVTs uppdrag, svenskarna hur de såg på evolutionen. 73% anslöt sig tanken att livet utvecklats i flera steg genom naturligt urval. 9% menade att det måste finnas en intelligent konstruktör och 14% att Gud skapade naturen och människan vid ett särskilt tillfälle.


I USA har flera olika undersökningar gjorts. I en undersökning från Gallup där frågorna liknar Sifos menade 44% av amerikanerna att Gud skapade människan i hennes nuvarande form, 36% att människan har utvecklats under översyn av Gud och 14% att människan utvecklats utan inblandning av Gud (siffror från maj 2008).


Vi bad i vår undersökning 2006 svenskarna att på en skala från 1 till 5 bedöma hur vetenskapligt ”intelligent design” är. 1= inte alls och 5= i högsta grad. 14% procent angav en fyra eller femma, 59% en etta eller tvåa, på skalan.

Det som gör läget besvärligt för bibeltrogna och kreationister/intelligent-designare är att de måste försöka trycka ihop hårddata från olika vetenskaper och få dem att fungera i en religiös ram som inte är vetenskaplig. Det fungerar inte. Det går inte att vetenskapligt testa en teori om Guds existens om man bokstavligt håller sig till Bibeln. Däremot är det nog möjligt att snickra ihop andra typer av teologiska byggen som faktiskt tar hänsyn till, och bygger på en vetenskaplig undersökning av tillvaron. Men jag vet inte vad det skall vara bra för, om man inte är väldigt inriktad på exempelvis en panteistisk tro där Gud = Naturen.Men ärligt talat spelar det ju ingen roll vad folk tror, så länge de begriper skillnaden mellan tro och vetande och inte försöker tysta vetandet till förmån för påståenden som är bevisligen rent uppåt väggarna. Det är klart att man kan berätta om kreationism och intelligent design i skolorna, men det bör vara inom ramen för religionskunskap och då kan man dra andra mer eller mindre religiösa skapelseteorier samtidigt. Religiösa myter kan stå som alternativ till varandra, men myter kan inte vara alternativ till vetenskap. Hinduiska teorier som bygger på enorma kosmiska kretslopp, eller den gamla nordiska skapelsemyten från Eddan - de duger minst lika bra som förklaring som kreationisternas påståenden!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hörde häromdagen någon säga på radion att hon aldrig hade träffat en bokstavstroende biolog. Det har jag gjort och det var en mycket märklig upplevelse.

Jag var på väg till en vetenskaplig konferens om just evolutionsteorins tillämpning, och träffade på tåget från färjan till London en amerikan som var biolog, forskare och kreationist. Han ägnade hela resan åt att försöka övertyga mig om att han hade rätt. Jag försökte förstås göra motsatsen och ingen av oss lyckades.
Som sagt, en mycket märklig upplevelse var det. Sådana djur hade jag aldrig träffat tidigare - och inte senare heller.

Björn Nilsson sa...

Det finns egendomliga figurer i vår herres hage! Det är klart att är man bibeltroende kan man ägna en livstid åt att försöka knäcka till alla data så att de passar med bibelns texter. Han kanske kände någon personlig tillfredsställelse av det.

Anonym sa...

Hörde också på radion en sommarpratande astrofysiker som berättade att han haft i USA en mycket lovande doktorand om trots arkeologiska fynd och andra bevis vidhöll att världen skapats för 4000 år sedan eller vad nu var enl G:la Testamentet. Etfter att grubblat svarade studenten att Gud förmodligen ville skämta (luras)!
Har frågat teologer varför de kristna när de avvek som sekt frånn judaismen (Paulus osv)
varför de inte skippade GT. Eller att Luther o Olaus Petri inte gjorde det. Har fått svar men som inte övertygat.

Anonym sa...

Det är väl det där att få komma till himlen sen, antar jag :-)

Björn Nilsson sa...

Sixten, om man tycker att det är OK att gud "luras" eller "skämtar" har man en kufisk gud. Det räcker ju inte med att påstå att gud lägger ut villospår för att kolla vem som tror eftersom de troende anser att gud är allvetande. Därmed finns det inget att kolla, gud vet redan. Men varför skulle inte GT:s skapelsemyt kunna vara ett gudomligt villospår då?

Lite smartare kreationister brukar inte förneka åtminstone lättförståeliga åldersbevis, som årsavlagringar i sjöar. Men det innebär att de måste ändra sig då och då. Räkning av lager började i Sverige och då kom man ner 4000 år tror jag, sedan hittade man en sjö på Balkan som gjorde att man fick backa 20 000 år, och senaste jag sett är en japansk sjö som bjuder på 45 000 årsavlagringar (varv, på fackspråk).

Angående GT så är budskapet förvirrat, för på något ställe säger Jesus att han inte vill ändra en bokstav i GT. Å andra sidan modifierar Paulus läran så att den övergår från en judisk till en allmän tro. Det skulle räcka om man behöll de rader där Jesus säger att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad, och kastar resten. Då kan läran kopplas ihop med ett antal andra läror som säger samma sak.

Kerstin,
de kommer att störtas ner till ett helvete som är uppkallat efter Gerhard de Geer, och där kommer de i all evighet att få räkna årsavlagringar i gamla kalla och leriga sjöbottnar!

Anonym sa...

Hej! Tack för hänvisningen, Björn! Jag läser f.n. Maria Gunther Axelssons bok "Big Bang eller varde ljus". Rekommenderas! MGA, som nu är vetenskapsjournalist, var själv skapelsetroende ända tills hon 'ställdes mot väggen' av sina kolleger under doktorandutbildningen i partikelfysik! Hon beskriver bl.a. varför hela frågan om skapelsen och evolutionen är så känslig, och menar att det enda sättet att bemöta kreationister är att försöka få dem att börja tänka själva - som hon själv gjorde. Mycket intressant läsning! Jag läste också i höstas Patrik Engelaus bok "Guds tredje strategi - ska han lyckas den här gången?" Mer underhållande än vetenskapligt kanske, men ändå. Hans idéer kanske kan erbjuda ett sätt att få ihop tron på både Gud, GT och på mänsklighetens framtid?

Björn Nilsson sa...

Jag antar att en hel del avancerad forskning är möjlig att bedriva för skapelsetroende eftersom det inte står något om exempelvis partikelfysik i de heliga skrifterna! Därmed drabbas de inte av motsägelserna. Men det finns ju folk som tror att det sanna värdet på pi är tre exakt, eftersom det verkar stå något i den stilen i Bibeln, och de får det ju besvärligt med normal geometri.

"Heliga skrifter" är nog inte bra som handböcker i naturvetenskap. De kan ge tips om moraliskt lämpligt beteende - men det går ju i konfessionslös filosofi (etik) också. Jag tvivlar starkt på möjligheten att passa ihop just GT med en trovärdig naturvetenskapligt testad världsbild. Och vad skulle en sådan hoppassning ens vara bra för?