måndag 9 februari 2009

Opinion i Afghanistan

Opinionsundersökningar är en sak för sig. Det är ju knepigt att formulera entydiga och lättförståeliga frågor, det kan vara knepigt att förstå hur folk tänker när de svarar, det kan ju vara så att undersökningen redan från början är styrd genom att frågorna vinklas på något sätt, man kan undra om urvalet av personer som svarar är representativt. Kort sagt: detta är en svår verksamhet.

Är det en opinionsundersökning som utförs under förhållanden av krig och ockupation, och dessutom utförs av personer som kan misstänkas vara insyltade med någon av de stridande parterna, blir det ännu fler frågetecken.

En del sådana undersökningar gjordes ändå i Irak, och jag såg nyss en hänvisning till en som gjorts i Afghanistan (pdf-fil). I en del fall har samma frågor ställts under flera års tid, och man kan se en utveckling. Folk är dystra inför framtiden, myndigheterna är korrupta, de utländska trupperna inte så kul, inte heller de utländska jihadisterna. Talibanerna sägs inte vara något större hot och många tycker att Hamid Karzais regering skall förhandla med dem. Man kan få fram en del saker som verkar positiva, men huvudintrycket är att afghanerna är jäkligt trötta på sakernas tillstånd.

Snart smälter snön i de afghanska bergen, det blir lättare att röra sig ute i terrängen, och motståndsgrupperna kan dra igång den traditionella våroffensiven. Det är frågan om inte den nya administrationen i USA bör fundera på betydligt större omprioriteringar i Asien än att bara dra ner i Irak, blåsa på i Afghanistan och ströbomba Pakistan. Det kommer ändå inte att ge någon "seger", vilket kanske Obama börjar förstå vid det här laget.

Inga kommentarer: