lördag 21 februari 2009

"Inte ens experterna förstår vad som händer"

Nu har den fjortonde bankkonkursen för året inträffat i USA. Stället heter Silver Falls, men tydligen har silvret inte runnit till i tillräckligt hög grad på senaste tiden. Men listan på banker med bekymmer är nog inte avverkad ännu. Det här gäller en liten gynnare i Oregon, men betydligt större institutioner behöver hjälp och kanske måste nationaliseras för att inte gå under. Krisen jagar på!


Paul Volcker hette chefen för Federal Reserve i USA en gång i tiden. Gubben (född anno 27) har uttalat sig om den pågående krisen i global omfattning. "Inte ens experterna förstår vad som händer" säger Volcker beträffande krisen - den sprider sig snabbt och djupt.

Nja, det kanske beror av vilka "experterna" är. En ekonom som har en dos dialektisk filosofi i bagaget förstår nog att det ibland kan hända saker snabbt och häftigt. Det beror helt enkelt av att det under lång tid skett små förändringar inom det ekonomiska systemet som plötsligt yttrar sig i en kris. Varje ändring är i sig inte farlig, men det är mängden som gör det. Man kan jämföra med ett jordskred på lermark: att det kommer lite vatten i jorden då och då spelar ingen roll, men ökar vattenmängden gradvis kommer det plötsligt till en punkt när den fasta lerjorden blir till en flytande okontrollerbar ström av dy!

Experter som tror på en evolutionär modell där allt normalt utvecklar sig lugnt och stilla, och där kriser tillhör avvikelserna, kommer förmodligen ha svårt att förstå vad som händer. Byggs krisen in i själva modellen blir förståelsen lättare. Samma problem har man haft med klimatmodellerna, där man tidigare inte tog hänsyn till tröskeleffekter och fenomen där utvecklingen börjar skena. Och inom evolutionens egentliga område, biologin, har man diskussionen mellan de som tror på en lugn och gradvis utveckling och de som tar i beräkningen att livsformer kan förändras med en rasande fart ibland.

Volcker pratade vid något som heter Center on Capitalism and Society at Columbia University. Bara själva termen capitalism är intressant. Jag tycker mig minnas en tidsålder när det inte ansågs passande att tala om "kapitalism" i Sverige - det var ju bara otäcka kommunister som gjorde det och här hade vi ju "blandekonomi"! Men i USA har man varit mindre blyga med att tala om vad man håller på med.

Alltnog, Volcker försäkrade att han trodde att kapitalismen kommer att överleva (men det bestämmer ju inte han). Och så trodde han att man efter krisen inte skulle gå tillbaka till det finansiella system som rådde innan krisen - och det är ju klart, det har ju till stora delar slagits i bitar, så vi får anta att skojarna försöker bygga upp något nytt. För inte kommer finansiella äventyrare att sluta existera för att det går åt h-e för spekulanter då och då!

Inga kommentarer: