onsdag 4 februari 2009

Här är Bildt på rätt väg

Den 17 januari hade jag bland annat det här på bloggen ...
Det skälldes en del på såväl Bildt som Reinfeldt under demonstrationen. Jag tycker fortfarande att Bildt faktiskt i alla fall i sin blogg skriver en del saker som inte är helt under isen (vad det gäller Palestina alltså, vill jag betona). Reinfeldt däremot är inte mycket att hänga i julgran


... och jag tycker
fortfarande att det jag skrev då stämmer. Man kan gnöla på Bildt för diverse saker, men vad det gäller Gaza har jag en stark känsla av att kritiken bör modereras ordentligt.

Förutom Ban Ki-moon har ingen riktigt hög diplomat varit i Gaza efter den israeliska ödeläggelsen och vad Bildt skriver i sin blogg har en viss tyngd. Den som läser vad han skriver noterar att det knappast är "israelvännernas" vanliga krigsdanser. Från senaste bloggposten:

Att komma in i Gaza via kontrollstationen vid Erez tog en timme eller så. Och efter upplevelsen av den maximala kontrollen kom upplevelsen av det förödda och förstörda landskapet alldeles på andra sidan av de enorma betongbarriärerna.

Just den förödelsen var dock inte ett resultatet av det senaste av krigen. Och mycket av eländet med Gaza handlar ju om år av isolering, hopplöshet och förfall.

Alltså, det här har pågått länge, under åratal. Isolering och förstörelse.


Ändå lever Gaza på något underligt sätt. Affärer försökte vara öppna och sälja det lilla som man - ofta genom de berömda tunnlarna - lyckats att få in.


Det här är något annat än tjatet om vapensmuggling genom tunnlarna. Det är knappast vapen som säljs i butikerna, det när nödvändighetsvaror som måste smugglas in.


Stridsflygplan gjorde sina snäva svängar över staden när vi såg på det skadade sjukhuset. Och när vi kommit ut ur Gaza slog de till med attacker nere vid Rafah. Den s k vapenvilan är intill ytterlighet skör.

I Tel Aviv blev det senare samtal med olika israeliska företrädare - inte minst för säkerhetssektorn. Jag redovisade mina intryck - och min bestämda mening att det finns ingen lösning om inte isoleringspolitiken av Gaza överges.

Notera "s k vapenvilan", ett bombat sjukhus, nya bombningar.

Med tanke på att isoleringen torde vara en grundbult i Israels politik kan det här inte ha varit något som israelerna uppskattade att höra. Bildt kan ha sagt andra saker också - diplomatiskt språk kan linda in kritik i omslag av vackra ord - men kritiken finns där. Vad det gäller bloggen utgär jag ifrån att mängder av borgerligt folk tar del av vad han skriver. En del av dessa läsare kanske också upptäcker att delar av Bildts kritik av Israel inte skiljer sig så mycket från vad vänsterfolk hävdar. En av de viktigaste sakerna just nu är att isoleringen av Gaza upphävs!

Bildt och Bildt

Inga kommentarer: