söndag 15 februari 2009

Först fransmän - nu är de svenskar!

Nationalisera bankerna - nu är vi alla svenskar! utropar Washington Post. Detta som rubrik till ett par ångestdrabbade ekonomer, Matthew Richardson och Nouriel Roubin från New York University , som skriver

The U.S. banking system is close to being insolvent, and unless we want to become like Japan in the 1990s -- or the United States in the 1930s -- the only way to save it is to nationalize it.

As free-market economists teaching at a business school in the heart of the world's financial capital, we feel downright blasphemous proposing an all-out government takeover of the banking system. But the U.S. financial system has reached such a dangerous tipping point that little choice remains.

Kommer du ihåg - det var ju bara för några dagar sedan som folk därborta i USA hävdade att nu höll de på att bli fransmän? Och jag citerade en fransk tidning som pekade på närheten vad det gällde Frankrike och Sverige när man tittade på den offentliga sektorn! Så nu skall de ta steget fullt ut och bli svenskar ... jaha, då kan vi se fram mot en lysande framtid för undervisning i svenska som invandrarspråk då?

Allvarligt talat, de här killarna tvivlar på att de åtgärder som nu vidtas i USA för att möta finanskrisen är tillräckliga. Och här kommer Bo Lundgren och hans bankakut in:

In 1992, the Swedish government took over its insolvent banks, cleaned them up and reprivatized them. Obviously, the Swedish system was much smaller than the U.S. system. Moreover, some of the current U.S. financial institutions are significantly larger and more complex, making analysis difficult. And today's global capital markets make gaming the system easier than in 1992. But we believe that, if applied correctly, the Swedish solution will work here.

Sweden's restructuring agency was not an out-of-control bureaucracy; it delegated all the details of the cleanup to private bankers and managers hired by the government. The process was remarkably smooth.

Basically, we're all Swedes now. We have used all our bullets, and the boogeyman is still coming. Let's pull out the bazooka and be done with it.


Det är klart att man kan vara glad över att just vår modell uppmärksammas. Men notera ivern i att allt skall privatiseras igen så fort det någonsin går. Ett alternativ är ju att nationalisera bankerna och sedan se till att de förblir offentligt ägda, helt enkelt med motiveringen att bankerna är för viktiga för ekonomin för att kontrolleras av privata intressen. Samt några moraliska frågor: den här räddningsaktionen har betalats av allmänheten, skall den bara få vara med när det gäller att betala för bankernas misslyckanden? Och är det rimligt att folk som i ett tidigare skede varit med om att jaga på spekulationskarusellen och jonglerat med konstiga "finansiella instrument" skall få komma tillbaka?

Inga kommentarer: