måndag 16 februari 2009

Japan krymper


Bilden har inte mycket med texten att göra förutom att denne japanske sumobrottare faktiskt kan sägas ha en del krympmån


Ja det är inte landet Japan som krymper. Däremot är den japanska ekonomin illa ute om man tycker att det är illa med fallande bruttonationalprodukt. Den har fallit tre kvartal i rad. Beroende av hur man räknar började krisen nyligen, eller fallet började redan 2007. Det kan ha varit en bubbla som dolde att ekonomin inte var så bra som den verkade för ett par år sedan.

Den utländska efterfrågan på japanska varor sjunker, och det slår mot många stora företag (och deras långa kedjor av underleverantörer, får vi förutsätta). Storföretagen skär ner. Det är den värsta nedgången sedan oljekrisen 1974. Den värsta krisen efter kriget säger ekonomiministern. Den japanska riksbanken har sänkt sin viktigaste styrränta till 0,1 procent (det är i princip gratis att låna pengar) och regeringen öser ut pengar - men det verkar inte fungera något vidare. Förmodligen struntar folk och företag i räntan och kör på säkerhet. Och då sparar man, man lånar inte.

Det pratas inte så mycket om den japanska hemmamarknaden, men skulle man kunna gissa att landets stigande medelålder påverkar en del? Hade det varit en ung befolkning med mängder av nybildade hushåll skulle konsumtionsmönstret se ut på ett sätt, men nu verkar det vara mer betoning på "mogna" hushåll som inte behöver köpa på sig så mycket. De har ju redan det mesta. Det borde påverka den totala efterfrågan en del. Särskilt om det i de äldre hushållen är fullt av folk som alltid har sparat och har det som en livsstil. Då blir det inte så mycket fart i konsumtionen.Nu skall sumokillarna dansa ringdans runt farbrorn i fina dräkten där i mitten.

Inga kommentarer: