måndag 9 februari 2009

Skuldavskrivning i gamla Grekland


Den athenske lagstiftaren Solon - om det nu var så här han såg ut vilket man nog inte vet. Han gjorde sina största insatser på 590-talet före vår tideräknings början.

Jag har skrivit tidigare om skuldkris och skuldsanering i Mesopotamien för 3600 år sedan. Men det förhållandet att småfolk av olyckliga omständigheter kunde fastna i skuldfällan hände på andra ställen, exempelvis i det arkaiska Grekland. När skördarna slog fel blev bönderna tvungna att låna av rika knösar, och kunde de inte betala tillbaka var de fast som skuldslavar för resten av livet. Folk var naturligtvis upprörda, kanske revolutionen hängde i luften, och som lagstiftare i Athen år 594 försökte Solon ordna upp situationen. Detta var alltså ungefär 1000 år efter skuldsaneringarna i Mesopotamien.

Hur exakt lösningen såg ut är inte känd, om det var en total avskrivning eller om det var nedskrivning av skulderna. Skuldbördan sänktes i alla fall. Däremot är det klart att Solon gjorde slut på skuldslaveriet. Skuldsatta människor kunde inte längre säljas som slavar. Vidare omdistribuerades en del jord. Exporten av spannmål begränsades också, vilket nog kan ha hållit ner prisnivåerna på hemmamarknaden. Det kan ha hjälpt fram ett ekonomiskt uppsving omkring Athen och röjt vägen för den berömda athenska demokratin. Det var ju fria män som hade medborgarrättigheter där, vare sig de var rika eller fattiga, men slavar var defintivt uteslutna.

Att notera i jämförelse med dagens situtation: det verkar som om Solon inriktade sig på att hjälpa småfolk i ekonomiskt trångmål, inte storpamparna som satt på alla tillgångar. Och detta trots att den gode mannen nog i första hand var inställd på att rädda skinnet på överklassen i Athen.

Inga kommentarer: