torsdag 12 februari 2009

Här går skam på torra land

Riksdagsman Hans Linde skriver (kursiveringar av mig):


Idag beräknas 45 % av allt bistånd till de ockuperade områdena flyta in i den israeliska ekonomin enligt FN, bland annat genom att Israel beskattar bistånd till Palestina. Inte nog med att världssamfundet gång på gång ska betala räkningen för Israel folkrättsbrott, Israel lägger dessutom slag på biståndsmedlen!

Även fem svenska frivilligorganisationer, bl.a Diakonia och Individuell Människohjälp, ställer samma krav i ett öppet brev till regeringen. Man kräver att regeringen håller Israel ansvarigt för förstörelsen av infrastruktur och projekt som finansieras av Sverige i Gaza, att katastrof- och humanitära projekt ska kunna genomföras fritt och att regeringen ska samla in, analysera och sprida information om förstörelsen av svenskt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete i Gaza. I sitt tydliga brev ställer man krav på att bistånd till Gaza måste kopplas till krav på Israel och man skriver bl.a.

"Den palestinska befolkningen i Gaza kommer att behöva omfattande katastrofhjälp och humanitärt bistånd för att klara de mest grundläggande behoven. Den humanitära krisen i Gaza är dock ett resultat av Israels långsiktiga politik och militära åtgärder. Utan att ta itu med de bakomliggande problem som orsakat den rådande humanitära krisen riskerar internationella givare att hamna i en ond cirkel där katastrofhjälp och humanitärt bistånd ges till infrastruktur och biståndsprojekt som återigen kan komma att äventyras eller förstöras av Israel i framtiden.


Behövs det några mer kommentarer?

Inga kommentarer: