fredag 3 juli 2009

Forskande robotar


Bild från Forskning och Framsteg

Ibland försöker jag lyfta verkliga vänsterfrågor i den här bloggen. Och vad är verkliga vänsterfrågor då? Jo, bland annat handlar det om utvecklingen inom vetenskap och teknologi som gör det möjligt att förverkliga vänsterns visioner av ett annat samhälle. Av någon anledning som jag inte vet om jag förstår är vänstern i stort sett dock ointresserad av vetenskap och teknologi.

En artikel i senaste numret av mitt liv- och husorgan Forskning och Framsteg handlar om robotar som forskar. Finns i nätversion här.

För första gången har en robot genomfört egen forskning, från att ställa upp hypoteser till att genomföra och utvärdera experiment. Det är ett automatiskt laboratorium, kallat Adam, som har hittat vilka gener som ligger bakom tolv av de enzymer som finns i jästsvamp.

– Under många år har de som letat efter generna misslyckats, säger Ross King vid Aberystwyth University, Storbritannien, som ledde robotutvecklingen.

Det som gjort enzymerna svåra att spåra är dels att vissa kodas av flera gener, dels att vissa enzymer ingår i flera kemiska processer i svampen.

– Det gör att förändringar i generna bara leder till små förändringar i svampens tillväxt, och Adam är bra på att mäta dem.

Roboten är automatiserad till den grad att den bara behöver någon som fyller på förbruknings­varor – pipetter, plattor för cellodling med mera – och någon som tömmer skräpet efteråt. Men än så länge rekommenderar utvecklarna att en människa finns i närheten om något skulle sluta fungera.

För att ställa upp egna forskningsfrågor utgår Adam från tidigare forskning, uttryckt i ett logiskt språk som kan tolkas av maskiner. Efteråt utvärderas resultaten av mänskliga forskare.

Förutom de tolv bekräftade resultaten nämnda ovan visade det sig att sex av de resultat som Adam fått fram redan hade blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter, men inte i en form som var tillgängliga för roboten.

Det här verkar vara löpandeband-forskning som har robotiserats, på samma sätt som löpande band på fabrikerna har ersatts av industrirobotar som bara behöver en begränsad mänsklig hjälp. Den tankefrihet som roboten har är ännu så länge rätt begränsad och styrd antar jag, men vad finns det för resurer om säg tio år? Att Adam fått fram kända forskningsresultat som den (han?) inte själv kände till gör att modellen verkar trovärdig för vidare forskningar.

Om nu första roboten är Adam kanske det snart kommer en Eva, och så en hel forskningsrevolution vad det gäller den här typen av undersökningar! Då kanske det blir andra bullar av! "Sätt igång och forska om fler jästenzymer!" beordrar forskningsledningen. "Nää" säger Adam & Eva. "Vi hade snarare tänkt oss ett forskningsprojekt om gotländska medeltida dopfuntar i kalksten ..."


Från Konfliktportalen.se: Björn Nilsson skriver Lagar – bara för töntar?, andread0ria skriver Apartheid, anyone?, Anders_S skriver Israels rasistiska bostadsminister, Luddigt och Logiskt i Politiken skriver Ny debattartikel, cappuccinosocialist skriver Min vän Bresson

Inga kommentarer: