onsdag 22 juli 2009

Kinesisk imperialism?

Sveriges Radio berättar om att kineserna nu vill använda sin enorma valutareserv till att öka investeringarna utomlands. Bland annat är man intresserad av företag i vårt lilla land. Svensk verkstadsindustri har gott rykte i Kina tycks det, och det skall vi vara stolta över. Jag har för mig att L M Ericsson levererade sin första telefonväxel till Kina redan på 1890-talet, för övrigt. Men vi kanske får leta efter trovärdigare investerare än den där kinesen som skulle hitta på något nere i Kalmar!

Det finns några intressanta aspekter här. Som det här exempelvis:

Vad är pengarna värda? Om kineserna köper saker för US-dollar idag kanske det är bäst att omsätta dem till något annat medan de ännu är något värda? För kineserna ser långsiktigt, de vet att USA är på väg utför på grund av en skakig ekonomisk bas och att dollarn därför är osäker som långsiktig tillgång. Kina vill inte ha en enorm valutareserv som till stora delar består av US-dollars, därför gör de klokt i att försöka handla för pengarna. Men då är det inte smart av oss att bygga upp fonder av denna skakiga valuta i stället.

Sverige är litet i världsmåttstock. Mycket mer kan kineserna tänkas köpa i USA. En intressant, och hysterisk-amerikansk reaktion på detta hittar man i den här artikeln. Då får USA tillbaka sina dollar, men vad skall de göra med dem sedan?

Byter världsimperialismen huvudman under det kommande årtiondet? Med imperialism menas ju inte så mycket militära, men i huvudsak ekonomiska erövringar. Detta sedan J A Hobson kom med sin epokgörande bok en av de första åren på 1900-talet. Länder med stora ekonomiska tillgångar kan köpa sig in i andra länder. Och med detta följer politisk dominans och hot om militära konflikter. Det är möjligt att Kina går den vägen, men kanske på ett mindre korkat sätt än vad USA gjort.

Alltså. Kommer Kina att använda kapitalexport som en murbräcka för världsherravälde? Eller sitter man och funderar på alternativa användningar på hemmaplan? Liberalen Hobson såg begränsningar av kapitalexporten, och användning av resurserna på hemmaplan i stället, som ett sätt att komma åt den imperialistiska politiken.


Från Konfliktportalen.se: boladefogo skriver Israeliska soldater vittnar, andread0ria skriver Westboro Baptist freakshow, Björn Nilsson skriver Kränkt? Heder?, Anders_S skriver Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 2 – Spekulanterna, Jinge skriver Globaliseringen orsak till svinpandemin

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

England gjorde så på 1700-talet, USA gjorde så i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Nog använder kineserna beprövade metoder alltid.

Fast det är nog långt dit. 1913 hade USA mer än dubbelt så stor BNP som UK. Det dröjer innan Kina blir så överlägset. Vi får nog rikta in oss på en period av multipolaritet.

Björn Nilsson sa...

Då kanske frågan är i vilken grad Kina vänder sig utåt respektive inåt. I sin krafts dagar under vår medeltid hade kineserna allt och behövde inget utifrån. Därför kunde man isolera sig. Kan man göra något liknande en gång till? Eller köpa Sibirien kanske?