fredag 19 februari 2010

Ett A4 för Myrdal

Jan Myrdal klagar ibland över att svenska "intellektuella" har svårt att följa en diskussion och tänka i flera led. Det behöver man inte tvivla på. Men räcker det med att klaga över att folk inte fattar? - Jag tror inte det. Här finns oklarheter som bör och kan redas upp.

Därför har jag ett förslag till Myrdal: sätt ihop dina viktigaste idéer på ett enkelt A4-ark!

Vissa saker kan du strunta i, som din självbiografi eller allt du skrivit om konst och liknande. Gå direkt in på kärnfrågan: de stora upproren i historien och att det är fel att förtrycka folket även om förtrycket sker i liberalismens, frihandelns, fritänkandets, arbetarklassens etc etc namn.

Du tycker att de "intellektuella" borde förstå när du skriver om hur den frireligiöse torparen förbannar den fritänkande herremannen. Du tror att de borde ha kunskaper nog för att förstå vad saken handlar om när extremt våldsamma bondeuppror i det medeltida Europa i förbigående jämförs med extremt våldsamma bondeuppror i vår tid. Men så fungerar det inte. Dessa människor - alltså de av dem som ändå har några förståndsgåvor - måste ha saken klart och pedagogiskt utredd. Det måste ske kort och logiskt, utan sidosvängar, utan långa och knepiga meningar med satsbyggnad som kräver att läsaren anstränger sig.

För att fatta det kort: när överklassen förtrycker och plundrar underklassen är det förtryck och plundring vilka motiveringar som än andrages för att motivera övergreppen (även när det sker i frihetens nam!). Bondeuppror har alltid varit mycket våldsamma. Extremt förtryck orsakar extrema utbrott av motvåld, och detta har vi sett även under 1900-talet och kommer säkert att få se under 2000-talet också. Ytterst är det överklassernas, de härskandes, våld och utplundring av folket som orsakar upproren. Här får man välja sida, och tycker liberalerna att det är OK att döda fattiga asiater för att de gör motstånd mot förtrycket bör de säga detta rätt ut och inte hyckla om någon "humanism" i största allmänhet.

Ja, något i den stilen kunde man tänka sig. Kommer de liberale att kunna ta till och förstå detta? - Det tvivlar jag på. En del av dem är väl avlönade för att sjunga överklassens lov, men dessa är ändå en minoritet. Och att ha ett enda papper som enkelt och kortfattat sammanfattar folkens rätt att göra uppror mot förtrycket vore väl bra att ha att visa upp för alla andra som inte är medlemmar av det "liberala" patrasket, som inte gillar förtryck, men som kan bli förvirrade av de "liberala" virrpannornas gnällande?

4 kommentarer:

Kerstin sa...

Jo, för att förstå Myrdal måste man inte bara vara intelligent, snabbtänkt och mycket läskunnig utan man måste vara encyklopedist också. Sådana människor kryllar det inte av precis.

Björn Nilsson sa...

Just det, det är därför mina egna synpunkter mest inriktas på hans satsbyggnad och kommatering!

Kerstin sa...

Förnuftigt, för skulle man försöka sig på att invända mot innehållet så behöver man sådär en 50-60 år på sig för att kontrollera källorna.

Björn Nilsson sa...

Men det är ju för att jag genast förstår alla referenser som jag i stället kan diskutera satsbyggnaden!!!