måndag 22 februari 2010

Populism?

Populismens faror? Enligt utrikesexcellensen Bildt är det farlig populism när regeringen i Nederländerna spricker därför att ett av regeringspartierna får en känsla av att man bör lyssna till den stora folkopinion som tycker att landet skall dra hem sina styrkor från angreppskriget i Afghanistan.

Som det ser ut just nu finns det en risk att samtliga stora och potentiellt regeringsbärande partier kommer att förlora i ett kommande val och de populistiska yttterkanterna att vinna.

Så blir det när ett eller annat av de stora partierna – i detta fall socialdemokraterna PDA – börjar leka med populism.

PvdA heter visst socialdemokraterna, men det väsentliga i det här sammanhanget är något som vi kan kalla "demokratins förfall". Med andra ord när det politiska etablissemanget helt slutar att lyssna till folkets röster, sluter sig inåt och bara har en hörselkanal utåt mot de internationella eliterna. Att faktiskt ta hänsyn till att det finns ett folk och en bred folkopinion som har åsikter om viktiga saker kan inte bara avfärdas, såvida man inte anser att det är ett litet skumt gäng i USA som skall diktera hela världspolitiken. Den linje som Bildt och alla andra bildtare förespråkar har inget med demokrati att göra. Partier som vägrar att lyssna bör få rättmätigt smörj i valen, inte få smita iväg med hänvisning till att man inte är "populist".

Bildt gör sig löjlig. Tyvärr kräver hans fånerier dödsoffer. En för alla, alla för en, svenskarna ingår i den angripande styrkan i Afghanistan och är därmed medansvarig för USA:s ständiga "misstag". Tänk om Bildt och några andra småstatspolitiker fick svara för sina handlingar inför den internationella krigsförbrytardomstolen i Haag, det vore väl bra, i väntan på att de stora skurkarna fraktas dit!


4 kommentarer:

Lena Källman sa...

Jag undrar om det inte i politiska kretsar finns ett slags förakt för folket.

Björn Nilsson sa...

Ja, i alla fall om folket envisas med att tycka annorlunda än "de som vet bäst"!

Kerstin sa...

Bildt är en pajas - men en livsfarlig sådan.

Björn Nilsson sa...

Jo, han störs nog inte av grubblerier över "collateral damages".