lördag 13 februari 2010

Några artiklar om Indien


Här är en länk till en artikel om maoisterna i den indiska delstaten Orissa. Journalisten har åkt ut till de berörda områdena och pratat med folk, maoister och stamfolk och företrädare för delstatens myndigheter, och ger en intressant bild av vad som händer. Den ungefärliga platsen är markerad på kartan. Som synes ligger den rätt nära kusten, och dessutom nära gränsen mellan Orissa och Andra Pradesh.

Utan att direkt vara sympatiskt inställd till maoisterna så ger artikeln en bild av en rörelse som är så fast förankrad att den inte behöver ta till samma våldsmetoder som regeringen mot lokalbefolkningen. Här kan vi ha nyckeln till rörelsens framtid: den låter i stor utsträckning lokalbefolkningen sköta sig själv, man hjälper till med utvecklingsprojekt, hälsovård och liknande, ett nytt skriftspråk har utvecklats för stamfolk som tidigare inte hade ett sådant, ett grovt men kanske effektivt juridiskt system drivs i byarna. Regeringsfolk välkomnas i den mån de gör något bra för folket, annars inte.

Gerillasoldaterna verkar inte vara många, och dessutom utspridda över ett ganska stort område, men de här områdena i Orissa kan ändå fungera som befriade zoner. Och där tycks förhållandet upprepa sig från andra ställen: när gerillan går in minskar kriminaliteten.

En aspekt som kan vara viktig med hur maoisterna jobbar i den här delen av världen är att man försöker få med kvinnorna i rörelsen i stora skala. Det finns många kvinnor i Folkarmén i Nepal, och det är samma sak i Indien. I artikeln om Orissa påtalas hur man arbetar för att stamfolkens kvinnor skall få göra saker som de inte gjort tidigare. Här är en artikel om förhållanden i gerillan. Här är en intervju med en kvinnlig befälhavare.

Inga kommentarer: