måndag 15 februari 2010

Ny stor attack i Västbengalen


Det rapporteras om en ny stor strid i Indien, i Västbengalen. Enligt en tidningsartikel var det en motoriserad grupp ur gerillan som angrep en ungefär jämnstark men oförberedd styrka paramilitärer i morse. Platsen är utmärkt på kartan ovan, väster om Kolkata (gamla Calcutta).

Man förväntar sig att gerillan skall komma smygande i skogen, men här var det tjugofem motorcyklar med två man på varje. Paramilitärerna var 51 stycken, så hade de varit förberedda hade de nog kunnat slå tillbaka anfallet genom större eldkraft. Men nu höll de på med morgonsysslorna och hade tydligen dålig vakthållning. Åtminstone fjorton man förlorades. Gerillastyrkan däremot kunde ta med sig en hel del nya vapen när de drog sig tillbaka.

Man får förmoda att stridsmoralen hos delstatsregeringens styrkor knappast stärks av en sådan händelse. Gerillan har åter visat sin förmåga att genomföra stora operationer på platser man själv valt. Nu har man dessutom minerat vägarna för att försvåra för förföljare. Jag antar att deras motståndare numera är så rädda för vägbomber att de drar sig i det längsta för att ge sig in i områden som inte är minröjda. Det har visat sig att inte ens "minsäkra" fordon är särskilt säkra. Som en befälhavare inom Folkets Gerilla-Befrielsearmé påpekade så gör man helt enkelt bomberna större om motsidan kommer med pansrade fordon. Något att tänka på för "våra pojkar" i Afghanistan också.

-----

Hindustan Times har en del delvis annorlunda uppgifter. Antalet dödade pararmilitärer kan vara betydligt större och den angripande styrkan anges till ungefär fyrtio man, i bilar och på motorcyklar. Ett trettiotal paramilitärer, av den totala styrkan på 51 man, uppges ännu vara saknade.

Till skillnad mot regeringens "Operation Grön Jakt" kallar maoisternas talesman detta för "Operation Grön Fred" och hotar med att den här sortens aktioner kommer att fortsätta om regeringens offensiv fortsätter. Det finns antydningar ibland hos maoisterna att de är redo för förhandlingar, men inte villkorslöst.

Inga kommentarer: