måndag 5 juli 2010

1613±13 år före vår tideräkning


Fiskare från Akrotiri med god fångst

Den lilla trevliga tidskriften Medusa (ett måste att läsa för de antikintresserade! hemsidan finns här) kom idag med nummer 2/2010. Flera artiklar handlar på förekommen anledning (Island) om vulkanutbrott, och då är de givna kandidaterna Vesuvius som utplånade Pompeji år 79 och som fortfarande är ett hot, samt den vulkaniska explosion som förstörde Santorini i grekiska övärlden under bronsåldern. En del av ön flög helt enkelt i luften, resten begravdes under vulkanaska.

En avancerad kultur sopades bort av naturkrafterna. Bilden ovan är en fresk från Akrotiri på Santorini som bevarats genom att den begravdes fram till vår tid. Det verkar som om människorna hann undan, men mycket av vad de lämnade efter sig har funnits kvar för arkeologerna att gräva fram.

Men när hände katastrofen på Santorini, och vilka verkningar fick den? För att ta sista frågan först så har forskarna tidigare antagit att den fruktansvärda explosionen som sprängde ön i luften orsakade sådan stormvågor att den högtståenden kulturen på det närbelägna Kreta sopades bort. Kanske fastlandskusterna omkring Medelhavet också drabbades. En antik tsunami alltså. Men det tror inte forskarna längre. De stora palatsen som var centrala i den minoiska kulturen på Kretas nordkust överlevde Santorini och gick under av andra orsaker.

Men själva explosionen och åtföljande askmoln och höga vågor måste ändå ha märkts över mycket stora områden. Kanske klimatet påverkades också, genom att askmolnen minskade solstrålningen mot Jorden och gjorde klimatet kallare och skördarna sämre för en tid. Det finns antaganden om att sämre klimat fällde en dynasti i Kina vid denna tid eftersom den antogs ha "förlorat himmelens mandat", men jag vet inte hur många forskare som ställer upp på det.

Och den första frågan: när? När jag läste om det här för några år sedan blev jag förvånad över att dateringen var så osäker. En del trodde att katastrofen hände på 1500-talet före vår tidräknings början, en del på 1600-talet. Det senare hade man fått fram genom att studera borrkärnor av is från Grönland. Men nu kommer det spännande: enligt en artikel i Medusa har forskarna nu kunnat datera två olivträd och fått fram att vulkanen på Santorini fick sitt ödesdigra utbrott 1613±13, alltså någon gång mellan 1626 och 1600 före vår tideräknings början. Tyvärr ger inte artikeln närmare detaljer om hur dateringen gjorts, men jag antar att man använt dendrokronologi (datering med hjälp av årsringar). Men om både olivträd och iskärnor pekar i samma riktning borde dateringen vara ganska säker vid det här laget.

Inga kommentarer: