onsdag 7 juli 2010

Omläsning: Kursk

Nu är det 67 år sedan det stora pansarslaget vid Kursk på östfronten. Detta kan vara värt att minnas varje gång någon kommer och påstår att USA (och möjligen England) vann Andra världskriget i Europa. Det var på östfronten det stora kriget utkämpades. I stället för att upprepa mig föreslås omläsning av vad jag skrev i juli för några år sedan när jag försökte sätta in Kursk i de stora sammanhangen.

Inga kommentarer: