torsdag 19 augusti 2010

Jordobservationer

Den här kartan visar "klimatanomalier" under juli 2010 på ett lättförståeligt sätt. Ju rödare, desto varmare än normalt, ju blåare, desto kallare. Notera tre särskilt otrevliga områden ur värmesynpunkt: långt uppe i norra Sibirien, ett nordsydligt band över europeiska Ryssland, samt nere på Antarktiska halvön. I det första fallet har vi tinande tundra och hotande utsläpp av metangas, i det sista avsmältning av is. Vad det gäller Ryssland så känner vi till det där med stora bränder och dåliga skördar på grund av torkan.

Bilden kommer från NASA, närmare bestämt sidan med "dagens bild" från deras Jordobservatorium. Här är en annan bild med klimatbetydelse, den jättelika kalvningen från Petermannglaciären på norra Grönland. Klicka på den här länken för att komma fram till bilden, klicka igen, så får du bilder i verkligt stort format.Det här isblocket som nu är på väg ut i havet är ungefär dubbelt så stort som svenska Fårö, och det kommer att ta tid innan det kommer ner i mer trafikerade vatten söder om Grönland. Men när det väl gör det kan det bli svårigheter, för man flyttar inte på en sådan här klump som man kan göra med mindre isberg. Den kommer att driva förbi New Foundland och förutses kunna ta en del fasta installationer ute till havs med sig.


Och här en satellitbild av södra Pakistan. Lite land, och så Indus som täcker det mesta med lerigt vatten.

Det har varit en del klagomål senaste dagarna. Islamister har nämligen hjälpt människor som drabbats av översvämningarna, och det anses fult. Nu förefaller visserligen den pakistanska statens tjänstemän vara mer intresserade av att göda sig själv och ta emot pengar från USA än att hjälpa sitt eget folk, men än sen ... om utblottade människor som dessutom hotas av koleraepidemier tar emot hjälp av islamister förtjänar de väl att USA skickar dit några förarlösa flygplan som skjuter robotar på dem! Någon ordning måste det väl vara!

Allvarligt talat: i många länder har folk att välja mellan privat hjälp eller ingen hjälp alls, eftersom regimerna ger blanka fan i medborgarnas (eller om vi säger "undersåtarnas") väl och ve. In träder då privata grupper, ofta av religiös karaktär. Det gäller inte bara u-länder, USA är delvis inne i den gruppen. Olika kyrkor ordnar mat, sjukvård och annat nyttigt när staten sviker och de rika gömmer sig bakom höga murar med sina rikedomar.

Men i den muslimska världen finns en tradition av religiösa stiftelser som idkar välgörande verksamhet, och ibland smälter de samman med politisk verksamhet. Det muslimska broderskapet i Egypten, Hamas i Palestina och Hetzbollah i Libanon finns i den gruppen. De träder in när staten träder ut. Med andra ord skulle starka och medborgarvänliga välfärdsstater kunna vara ett alternativ om man nu hyser misstro mot muslimsk radikalism. Men försök framföra en sådan tanke i dagens privatiseringsgalna värld! Man kan säga att gangsterregeringar i väst själva frambringar det radikalmuslimska monster de påstår sig bekämpa genom att stötta upp tjuvaktiga, korrupta, inkompetenta, odemokratiska och brutala regimer i den muslimska världen.

Ja, som synes kan några bilder av vår hemplanet ge upphov till många reflexioner. Och det är ju inte så underligt: vi kommer ju inte levande härifrån!

11 kommentarer:

Kjell Martinsson sa...

Skicka texten - översatt - till Al Gore. Han vet allt om sådana här bitar...

Kerstin sa...

Å andra sidan kanske de tycker det är jättebra att de driver fram vad vi lär oss kalla "islamistiska" rörelser, för då har de ju något att bekriga och skrämma oss med, och med det får det militärindustriella komplexet mer inkomster, mer pengar att muta politiker med etc. etc.

Björn Nilsson sa...

Vet han allt så behöver han inte den här texten, tror jag!

Björn Nilsson sa...

Kerstin, ja, man kan ju fråga hur de höga herrarna tänker egentligen! Att uppnå maximalt kaos kanske, och fiska i grumligt vatten?

/lasse sa...

Islamisterna får trots allt uppmärksamhet för att de hjälper de drabbade i naturkatastrofen, om än det porträtteras som en illasinnad komplott för att ta över världen.

Kuba fick inte mer än minimala pliktskyldigaste notiser när de gjorde en jätteinsats efter jordbävningen 2005 i Pakistan. De fick inte ens rubriker om den illasinnade komplotten att de med "falsk" hjälpsamhet försökte ta över världen. Vet inte om de varit på plats denna gången, de har väl haft fullt upp med Haiti och andra ställen där de är engagerade. 2005 skickade de 2500 sjukvårdspersonal, ett antal fältsjukhus, de kubanska doktorerna stannade i sju månader i de pakistanska obygderna. Man behandlade 1,7 miljoner patienter, drygt 70% av alla som behandlades pga av jordbävningen. När man lämnade skänkte man de utrustade fältsjukhusen till Pakistan och erbjöd utbildning av 1000 läkare till mycket folk som varken hade haft råd att utbilda sig till läkare utomlands eller i Pakistan.

Det är förstås fruktansvärt att dessa islamister och kommunister hjälper fattiga människor som drabbats av oerhörda naturkatastrofer, en illasinnad ondskefull komplott är vad det är. Vi måste rädda de fattiga och sätt stopp för sådant.

Nu har vad jag förstår Pakistan vridit sig ur den nyliberala IMF skuldslavsbojan men när de satt i den så var det ju IMF/VB som dikterade att offentliga skolor skulle bantas och skäras ner så för fattiga och de under små omständigheter hade inte mycket annat val än att skicka barnen till Madrasser/koranskolor så de kunde lära sig att läsa lite grand och rabbla koranen.

Myths and madrassas
Maulana Sami [the madrassa's director] proved, however, to be an unexpectedly dapper and cheery figure for a man supposed to be such an icon of anti-Western hatred. He wore a blue frock coat of vaguely Dickensian cut, and his neatly trimmed beard was raffishly dyed with henna. He had a craggy face, a large outcrop of nose, and the corners of his eyes were contoured with laughter lines. I was ushered into his office and introduced to his two-year-old granddaughter, who was playing happily with a yellow helium balloon. I remarked that there did not seem to be much evidence of the Haqqania suffering from the crackdown on centers of radicalism promised by President Pervez Musharraf. Sami's face lit up:
"That is for American consumption only," he laughed cheerfully. "It is only statements to the newspapers. Nothing has happened."
"So," I asked, "You are not finding the atmosphere difficult at the moment?"
"We are in a good, strong position," replied Sami. "Bush has woken the entire Islamic world. We are grateful to him."
Sami smiled broadly: "Our job now is propagating Islamic ideology. We give free education, free clothes and books. We even give free accommodation. We are the only people giving the poor education."

Jan Wiklund sa...

Några kommentarer:

1. Det heter Newfoundland, i ett ord. Det är alltså fråga om "det nyfunna landet", inte något "nytt Fundland" eftersom något gammalt sådant inte finns.

2. Hela islamiströrelsen är en frukt av katastrofer. I första hand IMFs krav på nedskurna socialbudgetar under 80- och 90-talen. Så man kan säga att de bara följer sin tradition.

Sen är det lika okunnigt att skära alla islamister över en kam som att göra det med socialister. Där finns reformistiska, revolutionära och individualterroristiska grupperingar i en stor röra.

Björn Nilsson sa...

Jan, är du bombsäker på att det inte finns något Oldfoundland som dock är så gammalt att det helt glömts bort?

Nåväl, som du och Teckentydarn påpekar så finns det ju konkreta orsaker till att dessa olika mer eller mindre radikala grupper av islamistisk typ har uppstått. När staten inte sköter sitt jobb utan träder tillbaka uppstår inte ett tomrum, det uppstår ett utrymme som fylls av andra krafter direkt.

Man får hoppas att cubanerna lämnar ett gott intryck i Pakistan av att det finns hyggliga icke-islamister också.

/lasse sa...

Jo de lämnade som jag förstår ett mycket gott intryck 2005 efter jordbävningen, det officiella Pakistan var mycket tacksamt och det genererade olika sorter samarbeten och officiellt deklarerade Kuba som en vänstat. De kubanska läkarna och sjukvårdspersonalen hade ing problem med att anpassa sig och respektera konservativa islamska traditioner på landsbygden, typ att kvinnliga läkare behandlade kvinnor etc.

Björn Nilsson sa...

Cuba si, Yanqistan no!

Ola Inghe sa...

Den som vill följa klimatanomalierna månad för månad kan med fördel följa NOAA:s Climate Diagnostics Bulletin. Det här är länken till samma information som i NASA-bilden, men i mitt tycke tydligare presenterad: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CDB/Extratropics/fige1.shtml

Björn Nilsson sa...

Tack för informationen. Man kan ju göra den ännu tydligare med en skylt som bara säger: Det går åt h-e!