måndag 27 augusti 2007

Ett nyliberalt damoklessvärd över medelklassen?

Bloggar-Lennart i Kalifornien skriver att medelklassen försvinner, de rika blir rikare och de fattiga fattigare i Kalifornien. Detta som en varning till personer som vill förvandla Sverige till ett nytt USA. Jag misstänker att varningen inte är så tokig.

Vanligen ses nyliberal politik som hotfull mot arbetarklassen (ungefär = de med blåställ eller städrock), men den som lyssnat på undertonerna under en del år kanske har uppfattat en annan stötriktning, nämligen mot lönearbetare på mellan- och lite högre nivå.

Som bland annat striderna om socialförsäkringarna visar, finns en bestämd vilja från nyliberalt håll att angripa aspekter av välfärdsstaten som gynnar även personer som är lite bättre bemedlade. Staten skall ge ett minimalt stöd till minsta antal människor och resten får klara sig själva ( = betala enskilt och dyrt hellre än lite billigare och kollektivt).

Det här anknyter en del till vad jag skrev igår om politisk strategi och rent spel och evolution. Det här är en politik som jag misstänker inte är populär bland större grupper i mellanskikten när de förstår vad som verkligen händer. De har med andra ord en vänsterståndpunkt i vissa avseenden. Om man till detta lägger att även fina medelklassjobb riskerar att försvinna till något u-land där det finns folk med samma kunskaper men mycket lägre prislapp på sitt jobb - då har vi samlat ihop en hel del potentiell politisk dynamit! Vad jag kan se kommer inte den vanliga högern/liberalerna att tjäna på ett politiskt uppvaknande bland medelskikt som förstår vilket damoklessvärd som hänger över huvudena. Antingen blir det vänstern, eller också grupper av typen Sverigedemokraterna. Varsågod och välj!

Inga kommentarer: