onsdag 1 augusti 2007

Våldsamheter i diktens värld och annorstädes

Har letat en stund i en sexhundrasidig antologi med japansk poesi (From the Country of Eight Islands, Anchor Press 1981) efter den exakta lydelsen av ett litet poem som jag minns som följande:

Bästa scenen i hela pjäsen:
Många smällar på käften!


Medan jag ändå var i gång att minnas så kom jag ihåg något som var ungefär så här (se också min avslutande not):

Innan tjuven går till sitt arbete säger han till hustrun:
Lås ordentligt om dig!

Men allvarligt talat: våld är inte mycket att skämta om. Det är lätt att börja krig, det är svårare att avsluta det (åtminstone som som angriparen hade planerat det). Det är krig eller nästan krig hela vägen från Pakistan till Palestina.

Slutnot: Efter livligt bläddrande fann jag dikterna. De var författade av Jippensha Ikku (1765-1831). I sina engelska versioner låter de så här:

"Best scene
in the whole play!"
(much blowing of noses)

Samt:

Off to work,
the burglar to his wife:
"Lock up tight when you go to bed!"

Så jag mindes rätt bra trots att det nog var kanske 25 år sedan jag läste det här. Japansk poesi sätter sina spår. I Aftonbladet hade man något som hette Innerspalten på 60-talet, och där publicerades japanska dikter ibland. Den första poesibok jag lånade på biblioteket nere på Hornsgatan var också en antologi med haikus. Men dikterna jag citerat här är Senryu.

Här är ytterligare några poem av Jippensha Ikku - exempel på en vass humor bland allt romantiskt bortåtblickande i poesin. Jag såg en gång en översättning av ett japanskt poem - ord för ord - och det var obegripligt. Så att lyfta japanska tankar till europeiska språk kan inte vara lätt. Men här är de:

A warning of dog shit
passed from person to person
down the line

One bite
and I'm doing a dance -
red peppers

"Don't worry!" he says,
and then tells you something
that really gets you worried

Yelled at
for praying in his underwear
at the family shring

The town fire-watcher in his tower -
rainy nights sometimes
he pees over the side

Inga kommentarer: