söndag 5 augusti 2007

Liv i universum - livets mening?


"Före år 2025 kommer vi att veta om det finns liv någonstans inom hundra ljusårs avstånd" säger Malcolm Fridlund, projektledare vid ESA (Europeiska Rymdstyrelsen) på DN:s vetenskapssidor idag. Nya fantastiska resurser i form av seriekopplade satelliter som bättre än jordbaserade teleskop kan utforska rymden är på gång. Redan nu har astronomerna hittat många planeter inom vårt "närområde" i Vintergatan. Fler och bättre resultat kan förväntas med den nya tekniken. Fast lova att det händer något inom 18 år är väl att ta i...?

Vi kan undra om det finns liv därute, men vad menas med liv? Det här ger mig chansen att länka till Malin Sandströms Vetenskapsnytt och en intressant diskussion som fördes där nyligen och som grenades ut till andra bloggar: Vad är en bra definition på liv? Definitioner finns förvisso av olika sorter, men kan någon kallas "bra"?

Kan det vara så att frågan är fel ställd och därför ger fel svar? - Jag har ingen aning. Sandström refererar en filosof som hävdar att

"antingen är det omöjligt att komma fram till något, eller så kommer vi bara kunna finna en så trivial definition att den är meningslös. Istället vill hon [Carol Cleland] se en utveckling av ett helt teoriområde - en livsteori, precis som evolutionsteori. För att veta vad som verkligen definierar liv bör vi söka (och hitta) liv på andra planeter."
Jaha, där har vi livet på andra planeter igen (fast Sandström tycker inte att Clelands tanke håller hela vägen utan snarare är ett cirkelresonemang, och hon har nog en poäng där!)

Och tänk om det finns livsformer från yttre rymden som vi ser men som är så avvikande från våra föreställningar att vi inte uppfattar att det rör sig om liv - eller åtminstone inte om liv från bortom Jorden någonstans! (Inte min idé. Den polske science fictionförfattaren Stanislaw Lem skrev något i den stilen för många år sedan,)

Ändå måste vi nog ha en rimlig definition på liv innan vi kan börja diskutera livets mening, som försöket här. Jag brukar tänka mig att liv är självreproducerande materia, men då blir definitionen på livets mening bara att materian reproducerar sig själv, och har vi kommit så mycket längre då? Kan det vara så att livet i sig är omöjligt att definiera och skall det nu nödvändigtvis ha någon mening får vi hitta på den själv!

Inga kommentarer: