torsdag 16 augusti 2007

Konst och rådisMan må säga att konstnärerna och de som äro ansvariga för Stockholms konstnärliga utsmyckning kan hitta på - exempelvis hittade man på den här råttan (i brons?) som jag påträffade på Hornsgatspuckeln vid Bellmansgatan idag. En gång i tiden fanns det bamsiga soptunnsråttor, riktiga "kattätare", i området. Månne detta är ett monument till minne av alla pigga och flitiga representanter för gnagarsläktet? (Isch .... )

Inga kommentarer: