fredag 17 augusti 2007

Kommunalval och demokrati - del II

Jag glömde en grej i föregående inlägg om kommunalpolitik, nämligen något man verkligen skulle kunna lagstifta om. Det handlar om valda delegater som byter parti. Här kan man välja flera vägar vid en lagstiftning:
  • Det är lagligt att byta till annan partibeteckning än den man är vald till
  • Den som byter åker ut och ersätts av någon från det parti som väljarna tänkt sig på dennes stol i fullmäktige
  • Platsen blir tom till nästa val
Personval kanske kan röra till det här, men även personer som kör individuella kampanjer står ju på en partilista. Har de några alltför avvikande åsikter mot partiprogrammet bör dessa vara kända före valet, och vid behov kan väl partiet i så fall ta fram den berömda partipiskan.

Hur gör man med oberoende delegater utan partibeteckning? - Ingen aning, finns det sådana i kommunalfullmäktige någonstans? Men har de ingen beteckning kan de inte byta den, så i det fallet är det inget problem.

Inga kommentarer: