lördag 25 augusti 2007

Kreativitet?

Kreativitet är ett honnörsord. Vem vågar säga "äsch, någon kreativitet ska vi inte ha"? Däremot går det att säga samma sak men med andra ord, mer eller mindre väl genomtänkt. "Vi har inte tid, vi har inte råd, det får någon annan göra, så har vi aldrig gjort förut, jaså Uppfinnar-Jocke är i farten igen ..."

En stor artikel av Sigrid Böe i Dagens Nyheter idag ("Kreativiteten får inte plats på jobbet") behandlar det här problemet. Man kan gott säga rent ut att det samhällsekonomiska stadium vi är inne i nu, kvartalskapitalismen, inte befrämjar skapandelusta. Kanske med undandtag för personer som ägnar sig åt kreativ bokföring och spekulation, men det är inte den sortens skapande som vi kan leva på i längden.

Böe intervjuar Jan Forslin, professor i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han säger att det sättet som företag sköts på nu är kontraproduktivt. För att klara kortsiktiga mål och pressade leveranstider slänger man det kreativa tänkandet överbord. Det behövs en viss ro och trygghet för att vara kreativ (dvs att komma på något hållbarare än tillfälliga nödlösningar för att klara överhängande kriser). Liknande intressanta synpunkter kommer från professorn i organisationspsykologi, Göran Ekvall. Det måste finnas vissa förutsättningar uppfyllda för att en arbetsplats skall ha ett kreativt klimat, men de kan vara svåra att få fram om ledningen bara ser till kortsiktiga mål hela tiden.

Jag har visserligen bara erfarenheter från en arbetsplats, men under lång tid och i varierande befattningar, och jag tycker det här känns igen. Skapandelusta fungerar varken bra när det är trög byråkrati eller hopplöst kaos.

Dessutom har jag i samband med några akademiska uppsatser studerat förslagsverksamhet och företagsnämnder - företeelser som skulle ta hand om och utveckla personalens kreativitet - och även där känner jag igen mig. Det finns en massa mer eller mindre goda ideer som poppar upp bland personal, men det finns också en massa strukturer som förvrider eller kväver de goda ideerna. Och ju mer verksamheten handlar om nästa kvartalsbokslut (eller hur aktiekursen ser ut i morgon) desto svårare blir det att tänka nytt och långsiktigt.

Inga kommentarer: