lördag 27 oktober 2012

Proto-elamitiska ...

... är väl inte ett språk som ens min bildade läsekrets svänger sig med varje dag. Men eftersom man inte vet hur det lät en gång när det talades - och då måste vi femtusen år tillbaka i tiden och till vad som nu är sydvästra Iran - är bristen lätt att ursäkta.

Elamiterna fanns i det röda området. Huvudstad Susa.
Vad som finns kvar av elamitiskan är däremot ett antal lertavlor med en skrift som hittills inte kunnat tydas. Det verkar som om elamiterna tog över sättet att skriva (kilskrift) från grannarna sumererna i nuvarande södra Irak, men de gjorde en helt egen version med egna tecken. Hittills har forskarna alltså suttit med en mängd tecken som man inte vet hur de skall uttalas och vad de betyder. Men nu påstås det att en lösning är på gång vad det gäller betydelsen. Dessutom har intressanta uppgifter kommit fram om det elamitiska samhället. Se den här artikeln från BBC, samt dess uppföljare här.

Det här uppges vara en "ekonomisk tavla" med tecken för siffror (bilder från Wikipedia).

Att snabbt snickra ihop ett eget skriftspråk grundat på vad grannarna höll på med, antyder skicklighet att ta över teknologi, i detta fall kommunikationsteknologi. Men sedan gick något tydligen fel. Till skillnad mot hos sumerer, babylonier, egyptier och andra litterata grupper verkar det som om elamiterna inte hade några skrivarskolor. Den ursprungligen sumeriska kilskriften kunde hållas vid liv i bortåt tretusen år, och det var ungefär samma för de egyptiska hieroglyferna, men den proto-elamitiska skriften dog ut efter några hundra år. Och när den skrevs så var den full av felaktigheter (vilket inte kan ha gjort tolkningen idag lättare). Hur kunde det gå så?

Jag spinner vidare på vad som står i BBC-artiklarna. Det tycks som om Elam var en hårt skiktad slavstat där de arbetande hölls på svältkost medan överklassen kunde äta gott. Så långt har man lyckats tolka skriften. Slavstater fanns ju överallt i de här områdena, men kanske man kan skilja mellan olika typer? Likaväl som det finns rövarkapitalism och socialt inriktad kapitalism idag kanske det fanns varianter inom slavstaterna. Man kan ju tänka sig en härskande klass som faktiskt i viss mån såg till hela samhällets intressen (inklusive att se till att templens skrivarskolor fungerade bra) respektive en härskande klass som struntade i allt utom sin egen välmåga - och som därför gick under ganska snabbt. Månne det sista hände i Elam? - Eller om det var något annat i det elamitiska samhället som gjorde att man inte tyckte sig ha något behov av skrivkonst? Man kan ju jämföra med Grekland där det fanns ett tidigt skriftspråk som sedan försvann utan att ersättas förrän efter flera hundra år. Svårt att säga vad som verkligen hände, men spännande att läsa och spekulera om!Inga kommentarer: