fredag 5 oktober 2012

Evolution i expressfart

Den här bilden hittade jag på Lindenfors' blogg. Den kritiserar tanken på 'intelligent design' (eller skall vi försvenska och säga 'genomtänkt utforming'), men den fick mig att tänka på en intressant populärvetenskaplig bok jag läste för många år sedan: Pandans tumme av en forskare vid namn Gould. Gould ville, om jag minns rätt, påvisa hur ungefärligt naturen jobbar. I stället för att komma med fulländade konstruktioner blir det ofta kompromisser och tillfälliga lösningar. Studerar man olika varelser kan man hitta saker som inte verkar vara logiska med tanke på vad de är för något. - Och i det sammanhanget passar ju påpekandet in att valar inte borde ha ben att gå med. När naturen 'konstruerade' valarna från landlevande föregångare fick benen hänga kvar trots att de inte har någon praktisk betydelse längre.Vi kan därmed säga att evolutionen betyder förändringar men inte nödvändigtvis perfektion. En varelse som är perfekt anpassad till sin omgivning kommer dessutom att vara illa ute om omgivningen förändras och det inte finns någon reträttmöjlighet. Men för en mer ungefärligt konstruerad filur som kan utnyttja olika miljöer genom att anpassa sig till dem är läget naturligtvis annorlunda. Och det kanske i själva verket är det som är perfektionen: förmågan att kunna ändra sig efter omständigheterna!

Tidigare har jag nämnt exempel på snabb evolution hos en ödleart som flyttades från en ö till en annan och mötte en förändrad vegetation att mumsa på. På några årtionden hade en del viktiga organ hos ödlorna på det nya stället förändrats.

I Svenskan idag beskrivs evolution i något som verkar vara expressfart bland växter, hjälpta av påverkan från insekter. En filosof i den dialektiska skolan skulle här påpeka att utvecklingen som studerats visar på hur yttre och inre faktorer driver fram förändringar och anpassningar.

På två olika täppor planterades 60 plantor av nattljussläktet med 18 olika genotyper, det vill säga med olika mutationer. En av täpporna hölls insektsfri med hjälp av bekämpningsmedel, medan krypen fick härja fritt i den andra. Resultaten efter fem års utvärdering var att planternas populationer börjat skilja sig åt redan efter ett par generationer. Bland de plantor som angreps av insekter hade exempelvis de genotyper som förknippas med en högre produktion av giftiga ämnen i sina frukter blivit fler. Också de som blommade sent, och på så sätt undvek insektsangrepp, hade ökat.
Dessa resultat är inte förvånande, vilket framgår av kommentarer i artikeln. Växter kan anpassa och så att säga lära sig. Det har jag skrivit om här och här. En viss upprättelse för den tidigare så utskällde sovjetiske forskaren och växtförädlaren Lysenko alltså (men inte för hans metoder att hantera motståndare).  Och om att även mänsklighetens evolution snabbas på här.

Vad som kanske är mer förvånande är att kreationister och intelligent-designare fortsätter att försöka prångla ut ideer som dagligen och stundligen skjuts i bitar av vanlig vetenskaplig forskning. Eftersom de som drar religiösa tolkningar väl i allmänhet försöker hänga upp sig på Bibeln och Koranen blir det ännu underligare. Man skulle ju kunna tänka sig en 'vetenskaplig intelligent design' som hävdar att vi lever i en evolution som satts igång av krafter som är i stånd att ändra naturlagarna, men som sedan inte lägger sig i vad som händer. (Jag tror ideer åt den typen fanns inom vissa grupper i äldre kristendom, nämligen att Gud skapade världen och sedan klev åt sidan, alternativt att det fanns flera skapelser. Men de betraktades som kättare och utrotades.) "I begynnelsen skapade Det Flygande Spagettimonstret" universum med en uppsättning energi och materia, och struntade sedan i alltihop." Fast kör man med en sådan förklaring är det kört för bibel- och korantroende, och sååå långt vill de givetvis inte gå.

15 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Ack ja, det är inte bara kreationister som ser empiri som något fult och kätterskt - nyklassiska ekonomer och alliansstatsråd är likadana.

Är det inte det som kallas postmodernism förresten? Verkligheten finns inte, allt är bara diskurs, och "jag anser inte det" är svar på all kritik.

Björn Nilsson sa...

Det anser jag verkligen inte! (Att allt bara är en diskurs alltså)

Simsalablunder sa...

Nämen, kramar du Sovjet? Jag har hört att där bara odlades dumheter, såsom omänskliga lagmaskiner i ishockey genom proffsverksamhet, fast lågavlönad sådan.

Blindtarmen är kanske också en sådan rest från tidigare typer som ändrade på något. Ett gissel det där för den konservative.

Björn Nilsson sa...

De brukade ju vinna i hockey i alla fall!

Simsalablunder sa...

Ja, de fattiga Sovjetproffsen vann över de rika NHL:arna med 8-1 1981 i Canada Cup.

Men det var bara tur, eller nå´t.

Björn Nilsson sa...

Sovjetarna kanske var bättre anpassade till sin ekologiska nisch på isen?

Simsalablunder sa...

Precis så, en slags intelligent design. Skaparen är kommunist. Eller bara någon som allmänt roas av att sätta käppar i rören på NHL-proffs.

martin sa...

Jan,
postmodernism! Svär inte! Jag ser den som en slags nyidealism, fast värre.

Björn,
Genetiskt väldigt homogena arter får ofta fort problem vid ändrade förutsättningar. De med en genetisk spridning hotas inte lika mycket av att utplånas av mänsklig aktivitet. Flockdjurens styrka är ofta att de har en relativt stor genetisk spridning i flocken, som människan.

Men jag är emot renlärighet på de flesta områdena inte bara genetik, men genetiken har tydligast exempel på riskerna med för extrem renlärighet. :)

martin sa...

Simsalablunder,
de svenska knegaramatörerna som varvade spel på isen med att jobba i verkstad eller som montör. De kunde ge proffsen "a run for their money".

Simsalablunder sa...

Martin,
Men det hade skaparen inget med att göra. Det var den goda arbetsgivarens förtjänst, den som gav rörmokaren ledig.

Lasse Strömberg sa...

De där som påstår att "intelligent design" finns kanske skulle ta sig en titt på de felkonstruktioner som finns i människan. en ingenjör som ritade en så krånglig och faktiskt dålig konstruktion som människan är skulle få sparken direkt.

Björn Nilsson sa...

Ja, blindtarm, dålig rygg och vad man mer kan klaga på!

Simsalablunder sa...

En designmiss måste ju vara hjärnan som kommer upp med allsköns besynnerligheter, som intelligent design.

martin sa...

Ja, hjärnan är som allt i naturen en kopieringsmaskin, men den är särdeles dålig för den kopierar inte rätt särskilt 100%-igt och felkopierandet är det vi brukar kalla för kreativitet.

Björn Nilsson sa...

Man skall väl inte uppfatta hjärnan som en monolitisk enhet, utan som olika delar som jobbar med olika saker. Ibland samarbetar delarna, ibland kommer rör de till det för varandra genom motsägande analyser och direktiv. Däri ligger en del av nyckeln till människans framgångar och misslyckanden. Funderar på att återkomma i frågan i samband med något inlägg om neuro-antropologi ... någon gång.