fredag 19 oktober 2012

CSTO, ett alternativ för fred i Syrien?

CSTO:s symbol ...

... och lilamärkta medlemsländer

Det är möjligt att jag hört om CSTO tidigare, men i så fall glömde jag det fort. Men de senaste dagarna har förkortningen kommit fram på ett uppseendeväckande sätt.

Först vad CSTO betyder: The Collective Security Treaty Organization. Eftersom den viktigaste medlemmen är Ryssland så kan vi ta det ryska namnet också: Организация Договора о Коллективной Безопасности. Medlemmar för närvarande är Ryssland, Vitryssland, Armenien, Kazakstan, Kirgisistan och Tadjikistan. Tre tidigare medlemmar har hoppat av, däribland Georgien. Men när den NATO-inriktade regeringen i Georgien nyligen led en katastrofförlust i valen kanske ett återinträde kommer på tapeten - den nye presidenten uppges vara Moskvas man.

Uppseendeväckande? - Ja, det tycks som om CSTO är beredd att skicka en fredsbevarande styrka på 50.000 man till Syrien. Med tanke på att det redan finns rysk militär närvaro där (en liten flottbas samt förmodligen ett ganska stort antal militära tekniska experter på olika håll i landet) kan man ju säga att det skulle röra sig om en rejäl uppgradering. Nyligen hölls en militärövning inom CSTO som verkar syfta på ett ingripande av den sort som blir aktuell i Syrien. Här är organisationens engelskspråkiga sajt, här är den ryska, och går man vidare till fotogalleriet så finns det ett antal bilder från just den övningen.

Man kan ju tänka sig att ett antal makter inte är intresserade av att få in tiotusental soldater från före detta sovjetstater i Syrien, men man kan också tänka sig motsatsen. På senare tid har funderingarna om vad det är för opposition som agerar i Syrien blivit allt oroligare. Är det ens syrier? Och vad har de för dagordning? Verkar de inte lite väl islamist-entusiastiska? Vad är det för figurer man levererar hjälp till? Är det vettigt att leverera vapen till islamister idag om man befarar att man själv kommer att bli angripen av dem i morgon? Riskerar ett syrisk sammanbrott att leda till ett regionalt kaos som ingen vet var det slutar? - Ur den synvinkeln skulle man kunna gissa att de västmakter som bidragit till att skapa krisen gärna ser till att CSTO går in och tar hand om den oreda de själva delvis skapat. Sedan kan man väl offentligt vrida sina händer och protestera.

När vi talar om militärt samarbete: det finns ju SCO, Shanghai Cooperation Organisation också, som heter så här på förenklad kinesiska: 上海合作组织. På svår, eller om vi säger traditionell kinesiska blir det上海合作組織 . 

SCO är det gröna på kartan nedan. Inga småhandlare direkt, förutom de flesta CSTO-länderna så är Kina med här. Dessutom finns några observatörer (blå), och ett par samtalspartners (lila). En intressant samling. Om man ser till det gröna fältet så påminner det en del om läget under 1950-talet, när Kina och Sovjet samarbetade. Nu är det nya regimer, men man är där igen. Det finns en gemensam fiende.

Indiens närvaro är särskilt intressant. Om nu USA tänker sig en inringning av Kina så kan man knappast göra det utan indisk hjälp. Men om indierna känner att de får göra ett skitjobb åt USA, men förmodligen inte få mycket tack för det, kan de tänkas inte vara intresserade. De gillar ju inte sanktionerna mot Iran som skadar dem själva. Det permanenta krigstillståndet med en annan observatör, Pakistan, kan de väl också leva vidare med. Att Afghanistan är observatör kan ju orsaka lyfta ögonbryn.Allianser har för- och nackdelar. De kan få bråkiga parter att lugna ner sig. Men det kan också komma situationer, som när Första världskriget började, när ett litet intermezzo någonstans får hela alliansmaskineriet att dra igång, och efter ett tag står två jättegäng och pucklar på varandra så blodet skvätter. Inte roligt alls, och ett skäl för Sverige att undvika sådana sällskap.

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Eller också skulle man kunna vara samtalspartners för både NATO och SCO. Åtminstone borde några vara det, för att kyla ner temperaturen en smula.

Björn Nilsson sa...

Som jag brukar säga: "Snacka går ju alltid." Men det man inte bör göra, det är att skriva på tvivelaktiga borgensförbindelser. Rätt vad det är kommer någon och vill att man uppfyller villkoren om det vill sig illa, trots att man själv inte gjort något tokigt. Man kan ju fråga hur många NATO-anhängare i Sverige som vill gå i krig för att Syrien och Turkiet bråkar om saker som inte angår oss. Men det kunde ju bli aktuellt vid en NATO-anslutning. Men då kanske SCO-makten på andra sidan Östersjön kommer och har synpunkter ...

Anonym sa...

Med tanke på att den syriske diktatorn säger sig inte vilja ha beväpnade utlänningar i landet så vore det märkligt om han samtidigt accepterade en sådan styrka om den inte är i FNs regi.
Eldorado

Björn Nilsson sa...

Nja, nu finns ju som sagt en del ryska förband redan där, fast de spelar en undanskymd roll. Jag antar att de sysslar mycket med signalspaning och elektronisk krigföring. Dessutom iranska revolutionsgardister och hitzbollah-män från Libanon. Vad iranierna gör vet jag inte (bevakar vissa viktiga installationer?) men libaneserna kan nog bidra med viktiga kunskaper angående "strid i tätort" som det heter på svenska. Och så har nyligen shiitisk milis från Irak kommit över och lär slåss tillsammans med syriska regeringsstyrkor. Irakierna och libaneserna har nog kunskaper i en sorts krigföring som syriska reguljära armén inte tränat så mycket för. - Hur som helst, folk kommer in från alla möjliga håll, inbjudna respektive icke inbjudna, och Syrien riskerar att bli ett allmänt slagfält för yttre intressen. I förlängningen ett slagfält mellan NATO och Ryssland/Kina. Och det är inte bra för syrierna, det kan man ju säga direkt. Möjligen - jag säger, möjligen - skulle en större internationell fredsstyrka baserad på ryska trupper kunna få ner våldsnivån. Nu verkar ju NATO vara ganska obeslutsamt, och till och med på Arabiska halvön kan det finnas viss tveksamhet med vilka krafter man försöker dribbla i Syrien, så en CSTO-styrka kan erbjuda en utväg. Och då kanske syrierna kan få ro nog att lösa sina inre frågor. Men det vill jag se innan jag tror.