lördag 27 oktober 2012

Fråga: Vart går KP?


Nytt hefte i nettbutikken

Erik Petterson har lenge drevet en kamp mot revisjonismen i Kommunistiska Partiet i Sverige. Nå fører denne kampen mot dannelsen av et nytt revolusjonært parti. Vart går Kommunistiska Partiet er en kritikk av det gamle partiet.
I ett tidigare inlägg lade jag upp ett frågetecken angående avhopp/uteslutningar från Kommunistiska Partiet, KP, och frågade om det möjligen var en ny organisation på gång. Nu hände det, som så ofta i nät-världen av en slump, att en ny ledtråd ramlade fram.

Det var på sälja-prylar-sidan hos en miniskyl ( = väldigt liten) norsk organisation som heter Tjen Folket som jag fann ledtråden, den som syns ovan. För er som har oerhört svårt att förstå norska så står det att en Erik Petterson länge har kämpat mot revisionismen i KP. Nu leder kampen till skapandet av ett nytt revolutionärt parti. Och EP har skrivit ett kritiskt häfte som heter Vart går Kommunistiska Partiet? - Den slirande bilen på häftets framsida kanske är en polemik mot hur KP slirar hit och dit i politiken? Jag tittade i senaste numret av Proletären. Där står det om splittringen inom det maoistiska partiet i Nepal, men inget om att det möjligen händer något i Sverige.

Jag sökte efter häftet på Google men fick inga träffar i Sverige. Säljs diskret under disk kanske? Själva titeln är dock klassisk: 1965 gav den kommunistiske veteranen Nils Holmberg ut stridsskriften Vart går Sveriges Kommunistiska Parti? Partihögern fick sig en rejäl utskällning. Några år senare hade Holmberg själv gått ur partiet och bildat en ny rörelse som kom att spela en viktig roll i det radikala uppsvinget omkring 1970. Går den bravaden att upprepa, men med varaktigare framgångar?

På sälja-prylar-sidan hittar man också cigarettändare från Kina. Eller med ett väldigt kinesiskt motiv i alla fall, gamle ordföranden Mao. Jag tycker att den som inte bara fungerar som tändare utan också spelar Östern är röd är verkligt häftig. Alla progressiva storrökare borde ha en sådan!


Mao-lighter

Lighter med bilde av Mao. Et must for alle revolusjonære.
Pris: 60,-Kjøp (antall):

Mao-lighter m/musikk

Lighter med bilde av Mao. Denne spiller «Østen er rød».
Pris: 80,-Kjøp (antall):

10 kommentarer:

Anonym sa...

Uteslutningar i K Ume å Uppsala, flera avhopp på andra orter. Uppsalas mycket aktiva RKU (ungdomsförbundet) -avdelning har upplösts av förbundsstyrelsen. K rensar ut maoister, som beskylls för sekterism. Beställ och läs texten. 60 sidor, det mesta är intressant.

Anonym sa...

Dessutom ska det ha förekommit fysikt våld från stålhårda ledargestalter i Uppsala mot den akademiska klicken. Klasskamp som nävfajt mot nästan meningsfränder, inte fruktsamt.

Björn Nilsson sa...

Nehej, inte bra. "Den som behandlar kamrater som fiender har ställt sig på fiendens ståndpunkt" (om jag nu citerar rätt). Är det bara i Norge som det där häftet säljs?

Anonym sa...

Texten som anges är ett av flertal dokument - främst från Umeå och Uppsala - där kritik riktas mot KP. Partiet har mörkat detta för såväl utomstående som medlemmar, flertalet vet nog inte ens om att personer uteslutits eller att landets mest aktiva RKU-avdelning (landets mest aktiva) har upplösts. Avsaknad av internkommunikation, att allt måste gå genom Göteborg, är en av de punkter som kritiserats. Allmänt så handlar mycket av kritik om brister i ledning och organisation. Men huvudkritiken handlar om partiets revisionism - hur KP blivit ett sosseparti.

Björn Nilsson sa...

S har ju blivit ett högerparti så det finns tomrum att ta över - är det kanske så strategerna i Göteborg tänker sig det hela? Fast då får man vara beredd att armbågas med V och SD naturligtvis. Det har talats om utvägar ur samhällskrisen från KP-håll, jag lyssnade själv på ett tal av partisekreteraren, men vilja/förmåga att driva detta framåt verkar saknas. Kan vara jämförbart med vad jag tyckte mig uppfatta under den korta tid jag var med i V. Medlemmarna kunde väl prata, men sedan kom partistyrelsen och körde gladeligen över allihop.

I dagens läge är det väl svårt att mörka kritiska synpunkter, de kan ju läggas upp på nätet och därmed vara tillgängliga för alla med dator, inklusive de flesta KP:are.

Anonym sa...

Erik Petterssons text har inte mörkats utan tvärtom skickats ut till alla partiavdelningar 26 sep med anledning av det interna bråket som länge fortgått i Uppsalaavd och där Petterssons text var stridsämne. Inga uteslutningar har skett i Umeåavd men två kamrater har lämnat, däribland Erik. Inget 'fysiskt våld mot den akademiska klicken' i Uppsala har förekommit heller, däremot har det varit en del hetlevrade möten mellan oppositionsgruppen och det gamla gardet i Uppsala. Så, det vi har är en splittring i Uppsala som slutat med att många yngre lämnat. Ingen större händelse inom vänstern kan tyckas, men visst är det spännande att spekulera utan fakta om det totalitära PARTIET??

Björn Nilsson sa...

Här kommer påståenden som går åt olika håll men alla är lika anonyma. Som utanförstående utan några direkta kontakter in i partiet är det svårt att se vem som har mest/minst rätt, eller hur den interna demokratin fungerar. Det borde väl ändå uppfattas som mer oroande att det är yngre krafter som försvinner ur partiet än om ett gäng gamlingar skulle lägga av - medelåldern är väl rätt hög?

Anonym sa...

Nu försvann min kommentar men jag tar det kort igen. Problemen i Uppsalaavd är en lokal konflikt med ett fåtal personer inblandade - inte att jämföra med splittringen1967 i omfång. Erik Petterssons text gav de missnöjda i Uppsala stöd men de delar inte ideologisk grund utan missnöjet mot Uppsalastyrelsen förenade de oppositionella i Uppsala. SAP tappade hela sitt ungdomsförbund men klarade sig. Det är synd att så många är missnöjda i RKU Uppsala men det är helt enkelt för få för att skaka partiet i grunden.

Demokratin kan du läsa mer om i partiets program och stadgar som finns på KP:s hemsida. Det är inte partiet centralt utan avdelningarna som utesluter medlemmar, vilket också hände med två medlemmar i Uppsala. Till internorganet Klasskampen kan medlemmar skicka inlägg om partiet och ideologiska frågor. Sedan finns det partibyggar-, kvinno-, fack- och ideologiska konferenser. Demokratin bygger i grunden på folks engagemang och i KP finns det ramar för att driva sina frågor, men sedan behöver de inte vinna gehör.

Anonym sa...

Detta är den största utrensningen av kommunister på 30 år.

På grund av kritik mot KP/RKUs nästintill totala avsaknad av demokrati, revisionism (legalism, 100% vänster etc. samt förlegade arbetsformer har ett antal partirättegångar hållts med följande som resultat:

10 RKUare i Uppsala har uteslutits på grund av kritiken.
2 KPare i Uppsala har uteslutits pga "fraktionism"
6 KPare i Uppsala har hoppat av i protest
3 RKUare har hoppat av i Umeå (och därmed finns ingen RKUavdelning kvar norr om Stockholm)
1 medlem har tvingats lämna in partiboken.
Runt om i Sverige har ett antal personer hoppat/av kommer hoppa av.

Av ovan nämnda personer är ca 10% "akademiker" eller "studenter".

Björn Nilsson sa...

Jösses, det var ett nytt ord (för mig i alla fall): 'partirättegångar'.

Siffror är intressanta, tack för det. Nu får väl någon annan Anonym höra av sig och ge sin version av åderlåtningen. Om det var ett sjuttiotal personer som var med på senaste Röd Front i Uppsala, och 18 pers åker ut, så är det uppskattningsvis en fjärdedel av medlemskadern som är borta (om vi antar att alla KP:are och RKU:are var med i Röd Front, vilket väl låter rimligt).