onsdag 31 oktober 2012

Vandaler i islams namn

Jag tror jag tidigare har gjort reklam för bloggen The Arabist. Inte för att den så kallade arabvärlden (vad det nu betyder) är ett specialintresse för mig, utan för att det ibland står intressanta saker där. Ibland kommer det listor med länkar till tidningsartiklar. Jag plockade upp en artikel med den märkliga inledningen:


Medina: Saudis take a bulldozer to Islam's history
Authorities are building a mosque so big it will hold 1.6m people – but are demolishing irreplaceable monuments to do it
Vad handlar det om? - Ja, det är ganska märkligt, men en extremgrupp inom islam som råkar styra Saudiarabien raderar gladeligen ut monument som stammar ända tillbaka till profeten Mohammeds egen tid! Annars brukar ju religiösa ha vissa sentimentala känslor för gamla kvarlevor från trons tidigare dagar, men inte de sekterister som styr i Saudiarabien (och som antas vara allierade med oss mot de hemska iranierna). De saudiska wahhabiterna, svinrika med oljepengar, sprider sin extremvariant av islam över världen, ibland med våldsamma metoder som riktas mot historiska reliker. De sprängde enorma klippstatyer av Buddha i Afghanistan, de förstör nu helgongravar i Mali. De lär förstöra moskéer i Syrien också. De förstör människors sinnen genom att predika intolerans, hat.

Att muslimer skulle förstöra moskéer, till och med sådana som är från islams tidigaste period, låter verkligen egendomligt. Att huset där profetens första hustru bodde har omvandlats till offentlig toalett kanske nästan är pietetsfullt sett ur den synvinkeln.

Men mitt i artikeln finns en förklaring av jordisk natur: när oljeinkomsterna sinar vill Saudiarabien fortsätta att tjäna grova pengar på pilgrimer till de heliga platserna. Och för att få plats för dessa fromma och vilseförda människor river man gärna bort gamla kulturminnesmärken. Det är inte snyggt, och man kan undra hur den muslimska menigheten i stort ser på detta.

Någon form av motståndsrörelse finns åtminstone i Sverige, där den sufi-inspirerade Mohamed Omar konsekvent har uppmanat till motstånd mot de saudiska wahhabiterna och deras anhängare. Det kommer ofta upp på hans blogg. Jag undrar om det är legalt möjligt att ingripa mot saudisk finansiering av moskéer och böneledare i Sverige. Om det är legalt, skulle myndigheterna våga göra ett sådant ingripande?

Inga kommentarer: