tisdag 2 oktober 2012

Hur fri är den fria versen?

Här är ett inlägg som kompletterar förförra bloggposten om hur (enkelt uttryckt) begrepp har en tendens att förvanskas i översättningen, eller försvinner helt och hållet. Jag fann följande citat i en antologi om arabisk poesi som FIB:s lyrikklubb gav ut 1991. Den heter Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi. Efterordet är skrivet av Sigrid Kahle och är mycket informativt.

Då tar vi begreppet 'fri vers' i ett resonemang på sid. 197:

Vad är fri vers? "Ännu så länge vet ingen med bestämdhet vad som principiellt utmärker en poetisk text till skillnad från andra texter och inte heller vad som gör den fria versen till vers." (Staffan Bergsten) Men araberna vet vad de menar med fri vers, shir hurr. Det är varken franskans "vers libre" eller engelskans "free verse". Det är en uppbrytning av 900-talets och Khalils sexton versmått men inte deras åsidosättande. Redan romantikern Abu Shadi hade hävdat att al-Khalil aldrig hade begärt någon slavisk trohet mot de arton versmåtten. Abu Shadi ville blanda versfötterna enligt fem mönster, som han kallade fri vers, shir hurr.
Staffan Bergsten är en nutida svensk poet, al-Khalil däremot levde 722-792. Det här exemplet verkar oskyldigt, men den som ägnar sig åt fri vers på svenska (alltså dikter utan rim eller andra fasta former, orden får bara flyta ut) inser raskt att den arabiska fria versen i själva verket har begränsningar. Dessutom begränsningar som finns inom ramen för en lång poetisk tradition. Vår fria vers är inte lika med deras fria vers. Då kan man fråga hur många fler sådana olikheter det finns, och vilka följder det blir när folk inte uppfattar skillnaderna!

Här är i alla fall en riktig arabisk poet, den 82-årige syrisk-libanesiske veteranen Adonis:


Adonis är så att säga artistnamnet. I passet står det Ali Ahmad Said Asbar. En ständig (och ständigt förbigången) kandidat till Nobelpriset i litteratur. Tidigare i år hade han en del kritik mot den naiva positiva uppfattningen av 'den arabiska våren'. Undrar vad han tycker om ligorna som NATO nu skickar in i Syrien och bland annat eldar upp kulturen i den urgamla staden Aleppo?

Inga kommentarer: