lördag 21 juli 2007

NINJA-ekonomi

Vad är nu detta? Ninja är ju en japansk slagskämpe av det nästan övernaturliga slaget, men i USA har någon lustigkurre skapat förkortningen NINJA, vilket betyder:

No Income
No Job
(No) Assets

Alltså: ingen inkomst, inget arbete, inga tillgångar. De personer som är i denna olyckliga situation råkar vara några miljoner som faktiskt har haft en tillgång, nämligen sitt hus. Men i övrigt är de under isen ekonomiskt sett. Lik förbaskat har det gått att ta lån på huset för att kunna finansiera en konsumtion som hushållet inte har råd med. Det finns firmor som har specialiserat sig på den här sortens tvivelaktiga låntagare - och det kan bara sluta på ett sätt. Så fort det blir ostadigt i ekonomin (räntan går upp, fastighetspriserna sjunker) kan inte de här människorna betala låneräntorna. Det blir privatkonkurser, tvångsförsäljningar, låneinstitut som går omkull och riskerar att dra andra med sig ... . Och från den krishärden löper följdverkningar ut i hela ekonomin. Hur många privatkonkurser det är hittills vet jag inte, men åtminstone 2½ miljon människor lär var inblandade i den här typen av dåliga lån. Även om man inte blir av med huset lär konsumtionen får dras ner rejält för många. Med tanke på det sociala skyddsnät man inte har därborta kan följderna bli förskräckliga för många.

Hittills har japaner och andra orientaler, dock inte några mordiska ninjas, hållit USA:s ekonomi under armarna genom att köpa amerikanska statspapper och ta emot dollarsedlar som blir allt mindre värda, samt hållit USA med billiga industriprodukter, men det kanske inte varar för evigt. I stället kanske en ilsken ninja kommer och kräver bot och bättring.

Det finns en peruansk ekonom som lär förespråka att de fattiga i slummen i Tredje världen skall få ägandebevis på sina hus och därigenom kunna börja skapa tillgångar som kan användas till ekonomisk utveckling. Jag har inte läst honom själv, men det är förståeligt att budskapet är populärt i liberala kretsar. NINJA-ekonomin i USA visar att det finns blottor i resonemanget: ägande i sig är ingen nyckel till framgång. En trolig utveckling är att det ekonomiska systemet fungerar som det brukar fungera, nämligen att de nyskapade tillgångarna raskt koncentreras på ett fåtal händer och de fattiga förblir lika fattiga som tidigare.

Inga kommentarer: