torsdag 26 juli 2007

"Pengarna har tagit slut ...."???

Pengar kan vara ett suddigt begrepp. Vi har ju våra kronor och ören, men om man tittar på statistik från Riksbanken visar det sig att det inte är så enkelt. Det finns reda pengar i form av sedlar och mynt, bankkonton, olika sorters värdepapper etc., som alla kan fungera som betalningsmedel. Beroende av hur man räknar dem får man olika summor för hur mycket pengar det finns i landet. Men det spelar egentligen ingen roll för det finns en stadig tendens i alla statistiska serier.

Jag hittade en lång serie hos Statistiska Centralbyrån, från 1961 och till dags dato, och gjorde ett enkelt diagram som finns nedan. Vad alla väl egentligen vet är att pengarna sannerligen inte har "tagit slut", utan att det i själva verket aldrig har funnits så mycket pengar i Sverige som nu. Enligt den här statistiska serien fanns det 48 632 000 000 kronor penningmängd i Sverige i januari 1961. I juni 2007 var motsvarande summa 1 527 683 000 000 kronor. Penningmängden har alltså ökat med över 31 gånger under dessa år. Vi får ta siffrorna för vad de är, men de ger i alla fall en fingervisning om att det mindre handlar om pengar som tagit slut och mer om hur pengarna skall fördelas.

Sedan kan man ju göra tillägget att "pengar är inte allt". Har man verkliga resurser i form av människor och material, och saker som de bör göra, går det alltid att fixa fram pengar så att de kan sättas i arbeta. Det är det vi har riksbanker och sedeltryckerier till. Men har vi hur mycket pengar som helst, men saknar folk med rätt kunskaper och rätt material - ja då är vi ställda! Äldre ekonomiska tänkare, som Aristoteles och Keynes, förstod det där. Hur är det med de yngre förmågorna?

Inga kommentarer: