lördag 14 mars 2009

Ännu fler "några demonstrationsbilder från förr"

Det börjar närma sig botten av min bunt med egentagna färgbilder från några demonstrationer under 1970-talet.Här presenterar demonstrationen sig själv, och det ser ut som det är år 197 ... 9? Det bör ha varit ett av de sista åren som demonstrationen Enhet Solidaritet gick i Stockholm. Jag antar att bland annat Vietnamrörelsens ut - och avveckling spelade en roll här (fast jag har ingen information från insidan, så jag vet inte säkert).

Föregångaren till Enhet Solidaritet var Röd Front som kom fram i och med den starkare radikaliseringen från slutet av sextiotalet och den alltmer hopplösa och förstenade inställningen hos socialdemokraterna och även vänsterpartiet som då hette vänsterpartiet kommunisterna. Vietnamrörelsen gick hellre med folk som accepterade deras grundsatser antar jag, och då blev det Röd Front. Vietnamrörelsen hade funnits i flera år innan den marxist-leninistiska rörelsen organiserade sig på en självständig bas, så jag betraktar det som ett konstigt påhitt att marxist-leninisterna skulle ha styrt Vietnamrörelsen. Snarare gick nog impulserna åt andra hållet.

När enhetsarbetet skulle breddas ytterligare omvandlades demonstrationen till det vi ser på den första bilden. Jag har uppfattningen att det fungerade bra så länge Vietnamrörelsen var aktiv i stor skala, alltså till dess att kriget i Vietnam tog slut 1975. Sedan avtog naturligtvis engagemanget, och fick sig dessutom en ytterligare knäck genom det skandalösa gränskriget mellan Kina och Vietnam och kriget mellan Kampuchea/Kambodja och Vietnam. De grupper av fackliga aktivister på basplanet, miljö- och solidaritetsrörelser och andra, räckte inte för att hålla igång just den här demonstrationen. Kvar blev de gamla kända partidemonstrationerna.

Röd Front finns kvar, numera som en demonstration för Kommunistiska Partiet. En liten trevlig demonstration som kan rekommenderas om man inte vill demonstrera för partichefernas riksdagspensioner och liknande i vänstertåget. Eller för ännu värre saker hos socialdemokraterna, eller syndikalisterna ...
En röd fanborg. Undrar om det inte står PUB Järn på den där halvt dolda neonskylten till vänster? Går demonstrationståget på Drottninggatan och håller just på att passera Bryggargatan? Nu har jag glömt vad den där affären hette - den brann ju för många år sedan - men man kunde gå in i järnaffären på Drottninggatan och sedan via den komma in i PUB:s sportavdelning med utgång mot Hötorget.

Inga kommentarer: