torsdag 12 mars 2009

Inte smarta nedskärningar

Det hotas med nedskärningar i pensionerna nästa år. Under de senaste dagarna har det också pratats om att en del kommuner passar på att göra sig av med lärare. Ursäkten är konjunkturerna.

Det är inte världens bästa ursäkt. Åtminstone inte om man förespråkar en kontracyklisk och socialt fördelningsriktig ekonomisk politik. Eller för att uttrycka det annorlunda: när det blir dåliga tider och efterfrågan faller skall man inte göra tiderna ännu sämre genom att göra efterfrågan ännu sämre, särskilt inte för dem som har det dåligt ställt redan.

Och ytterligare: vill man få en snabb och kostnadseffektiv krisbekämpning är stöd till den offentliga sektorn ett alldeles utmärkt sätt. Det bästa sättet, i själva verket. Låt skolorna expandera i stället och se till att utbildningen och hela skolmiljön är på toppen - det är något vi kommer att tjäna på i framtiden.

Inga kommentarer: