söndag 15 mars 2009

Feminism, befrielse, bomber ... glömska?

I Aftonlövet skriver Olle Svenning om en bok om situationen för kvinnorna i Irak.
Den har inte blivit bättre. Är någon förvånad?

Har man lite hum om kolonialismens historia handlar det ju allt som oftast om "befrielser" som sedan "glöms bort" när erövringen väl är genomförd. Stackars hedningar skulle befrias från sin hedendom, slavar släppas loss från träldomens ok, undertryckta minoriteter få räta på ryggen, okunniga ryckas upp ur vidskepelsens mörker, kvinnor befrias från det patriarkala förtrycket … just det sista har ju varit populärt på senare år. Vill man sälja in ett krig kan man försöka hitta några kvinnor på motståndarsidan som måste "befrias". Afghanistan är ett ruskigt exempel. Inte bara på grund av ett reellt ruskigt förtryck innan USA angrep, utan för att befrielsen lägligt glömdes bort när det var dags att skicka iväg bombplanen. Och sedan har man inte hört mycket av den.

En reflexion över detta är att den liberala kvinnorörelsen i Väst mest är skit och egentligen är mer solidarisk med sin egen härskande klass än med kvinnor av fel klass i andra länder. Jag minns att Jan Myrdal (eller var det Gun Kessle?) tog upp saken i samband med det enorma bakslag för kvinnor i Kina som Deng Xiaopings reformer innebar. Feministerna i New York var inte intresserade av detta som ju ändå måste vara ett av de stora frågorna med tanke på hur många människor som direkt var inblandade. Myrdal (eller om det var Kessle) skrev ironiskt att feministerna i New York var mer intresserade av sina orgasmer än kvinnorna i Kina. Undrar om det inte var i det läget som även trögtänkta feminister i Sverige insåg att Myrdal måste vara Satan själv? (Obs. ironi!)

Var skall kvinnorna nu bombas … förlåt befrias! härnäst? I och för sig kunde man ju tänka sig en storskalig bombkampanj mot Saudiarabien, men av någon anledning tror jag det är ett långsökt alternativ. Närmare till hands ligger Iran. Kommer kriget närmare kan vi räkna med att kampanjerna om befrielse av de iranska kvinnorna blir alltmer högröstade.

Det ser ut som om bloggaren på Det progressiva USA tror att att krig mot Iran är i stort sett oundvikligt. Å andra sidan har han en tendens att åka berg- och dalbana mellan hopp och förtvivlan så att det stundtals är svårt att hänga med. Det är klart att USA är en supermakt och skulle kunna ställa till med fruktansvärd förödelse och döda miljoner iranier med ett kärnvapenangrepp ...Politiska företrädare för två länder med urgamla civilisationer skakar tass

... men så enkel är ju inte världen. Det finns fler intressenter, även ganska stora sådana, som inte alls är positiva till ett nytt storkrig i Asien. Ryssland är en av dem, en annan heter Kina. Sådana här saker har viss betydelse också:

Iran announced a $3.2-billion natural gas deal with China on Saturday, a move that underscored the difficulty of using economic sanctions to pressure Tehran to bow to Washington's demands on its nuclear program.

Under the three-year deal, China will help develop the South Pars field, a sprawling cavity beneath the Persian Gulf seabed that is part of what geologists describe as the world's largest natural gas reservoir.

Under Washington's pressure, the French energy giant Total has quietly scaled back plans to develop Iranian gas fields. But many companies still do business with Iran, especially from the rapidly expanding Asian economic and political powerhouses of India and China and in countries with few commercial ties to the U.S., such as Russia.

Är det någon som tror att kineserna är intresserade av att de israeliska eller amerikanska pellejönsarna drar igång en bombkampanj i Iran under dessa omständigheter? Notera att Kina har en rejäl binge $ att dribbla med om jänkarna skulle krångla till saker och ting, och att man också har möjligheter att skapa ett stort buller vid Formosasundet. Det är väl möjligt att USA och Israel ändå försöker slå till, men då blir det väl något som kan jämföras med Tysklands ockupation av Ungern 1944 - en sista desperat utfall när man redan har förlorat och borde ha vett att ge upp.

Men världsläget ändrar sig hela tiden, och knappast entydigt till de aggressiva makternas fördel, så kanske iranska kvinnor slipper se sina familjer sprängda i småslamsor, eller själva bli lemlästade eller dödade, av "befriare" från utlandet.

PS. Det är presidentval i El Salvador idag. Håll tummarna för att det går rätt till och att förhoppningsvis ännu en relik från de gamla onda åren av yankeestyrd terror rensas bort DS

8 kommentarer:

Swimsuit Issue sa...

Liberaler använder alltid kvinno-förtrycket för att motivera sina interventioner. På 30-talet i Sverige var det samma diskussion om de "efterblivna" Iranierna och deras förtryckta kvinnor när vi skickade dit ingenjörer och andra som skulle lära dem leva på "rätt" sätt. Inte ett skit förändras i den debatten som går tillbaka till 1500-talet och motiven för att kolonisera och tvångskristna indianer i amerika.

I övrigt tror att USA kan inte agera mot Iran hur mycket än Israel vill det. Kina "äger" idag i princip USA och USA befinner sig i en enorm ekonomisk kris redan. Och en annan sak är, hur ska man lyckas lura in medel-amerikanen att delta i ytterligare ett krig under dessa omständigheter? Jag tror faktiskt det valet är uteslutet.

Björn Nilsson sa...

Att en del svenska militärer var nere i Persien/Iran före första världskriget och utbildade gendarmer känner jag till, men inte något på trettiotalet. Det är inte Abessinien/Etiopien du tänker på? Där var ju svenskar aktiva redan på 1800-talet tror jag.

Swimsuit Issue sa...

Jag citerar min egen magisteruppsats nedan!:)
"Mellan 1911-1915 fanns runt 60 svenska officerare i Iran, dåvarande Persien.
[..]
Under mellankrigstiden lyckades många svenska företag etablera kontakt och få stora beställningar från Persien. Även detta genererade stort intresse i den svenska pressen. Glädjen var stor över hur bra detta var för den svenska ekonomin men man diskuterade även återigen hur detta gynnade perserna genom att svensk ingenjörskonst och teknik nu skulle hjälpa perserna närmare den moderna europeiska civilisationen. Detta var även den Iranske despoten Reza Khans mål som styrde Iran under denna period. Hans regim försökte ofta med brutala medel att modernisera Iran efter europeisk modell och likt många Europeiska makter vid denna tid, göra detta utan hänsyn till medborgerliga fri- och rättigheter. Regimen gav de islamska traditionerna skulden för Irans underutveckling och staten förbjöd traditionell klädsel utanför hemmet. Dessa åtgärder sågs ofta i väst som ett positivt tecken på att Iran var på väg mot modernisering och civilisation. I svensk press blev den despotiske härskaren garanten för att moderniseringsprogrammet genomfördes. De svenska industrimän som befann sig i Iran under mellankrigstiden uttalade sig i liknande ordalag som de officerare som varit där tidigare fast nu var det den svenska ingenjörskonsten som skulle ge Iranierna civilisation och modernitet.
Även Fazlhashemi menar att en av de bärande idéer som européer bar med sig vid kontakten med andra folk var att Europa tillskrevs ett uppdrag i mänsklighetens namn att gripa in i andra folks öden. Den Andre förmådde helt enkelt inte att civilisera sig själv utan måste ledas av Europa. Detta självpåtagna uppdrag gav Européerna ett handlingsutrymme och legitimerade bl a kolonialism, imperialism men även postkolonialt inflytande. Även Fazlhashemi nämner föreställningen om Europa som innehavare av universalistiska värden. ”I denna föreställning blir Europa det mönster utifrån vilket världen tolkas och den europeiska moderniteten ses som historiens slutmål och den ideala civilisationen.”"
Från: Mohammad Fazlhashemi, ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i Michael Mc Eachrane & Louis Faye (red.), Sverige och de Andra Postkoloniala perspektiv, s. 136-150.

Anonym sa...

Och just nu tycks en massa "liberala" feminister i Sverige var mest intresserade av att befria Västvärldens prostituerade genom att ivrigt bävra för att man släpper prostitionen fri och börjar betrakta prostitution som ett yrke bland alla andra - fast jag har inte noterat att dessa förkämpar själva är så värst intresserade av att göra karriär i detta "yrke".

Men vad ska de kämpa för när den liberala ekonomismen har totalhavererat och kvinnor i allmänhet har att se fram emot en ordentlig backlash? Prostitutionen har ju alltid varit vanligare bland fattiga kvinnor än bland kvinnor i goda ekonomiska omständigheter. De har ju liksom produktionsapparaten, den som inte kräver stora investeringar och som därför kan dras igång av varenda kvinna (som är ung nog) utan att kapitalet behöver ställa upp med "osäkra" lån. Vad kan alltså passa bättre i dessa dagar och i dagar av avskaffandet av alla sociala och ekonomiska skydssnät?

Vad gäller Kina, så tror jag visst att man har önskemål därifrån, och Kina äger förvisso halva USA idag, men Kina är också beroende av USA, för där börjar man frukta allvarlig social oro, som kommer att bli värre om exporten till USA stoppas totalt ex. Så där har vi nog att göra med ett ömsesidigt beroende, trots allt.

Jag funderar mer på Pakistan, och vad som skulle hända där om man började bomba Iran. Där har man kärnvapen och den politiska stabiliteten är inte imponerade just nu.

Men jag tror att man kan vara övertygad om att bombande av Iran - också, skulle utlösa ett tredje världskrig, som väl skulle sitta bra i dag, precis som förra gången man hade ett liknande liberalt haveri. Fint som snus är då att vi i Sverige verkligen kommer att vara med och "ta vårt ansvar" i detta krig, till skillnad mot under det förra, så att vi får anledning att känna oss stolta över våra insatser :-(.

Björn Nilsson sa...

Jaha, varje dag lär man sig något nytt. Det här var ett skeende som jag (förutom de där militärerna då) inte hört talas om. Tack för utdraget från uppsatsen.

Reza var en dj-a typ det har jag förstått, men han var väl bra att ha till hands när det gällde att hålla tillbaka revolutionära och demokratiska tendenser i Persien.

Björn Nilsson sa...

Jo Kerstin, men det finns väl radikaler inom detta fält som talar om "sexarbetare". Det låter ju radikalt och progressivt när man pratar om "arbetare" eller hur, något för "det nya arbetarpartiet" att hugga tag i månne? Enklare prostitution kan ju sägas motsvara den klassiska teorin för perfekt konkurrens ganska bra. Inkörningskostnaderna är ju som du påpekar inte särskilt höga. Priset torde avgöras av utbud och efterfrågan i förhållande till varans kvalitet.

Pakistan? Ett sorgligt fall. Mer och mer av det afghanska kriget sprider sig dit.

Per sa...

Gun Kessle (frid över hennes minne): "Jag förlåter aldrig fittstimmet"

Björn Nilsson sa...

Tack Per, där var referensen!