tisdag 24 mars 2009

Obama bryter sig ut?


Shahanshah - konungarnas konung. Skulle man inte kunna kalla honom gangstrarnas gangster också? Reza Pahlevi, USA:s handgångne man i Iran.


En artikel av den sicilianske ... förlåt, amerikanske! historieprofessorn Joseph A. Palermo fick mig att fundera på vad som händer därborta med Obama. Jag har varit skeptiskt och misstänkt att han i praktiken varit fången i Washington och utan större möjlighet att agera självständigt. Får man tro Palermo har dock Obama vad det gäller Iran fungerat som utbrytarkung, tagit sig utanför Washington och talat direkt till folken i Iran och USA via nya och gamla media. Den ordinarie byråkratin i huvudstaden har därmed haft svårare att filtrera hans nyårshälsning till Iran enligt sin egen (och Israels) dagordning.

Last week President Obama seized control of his own message. He by-passed the Beltway gatekeepers utilizing new media as well as old, such as his appearance on Jay Leno's Tonight Show. ... President Obama is wisely nurturing a direct channel to the American people unencumbered by elite media gatekeepers. Given the current crises we face this direct interaction is essential; it's a 21st Century version of FDR's fireside chats. He took a similar path free from the corporate media filter to speak directly to the Iranians (with Farsi subtitles).


Palermo kommer in på USA:s ruskiga inflytande på Iran via den ruskige mannen på porträttet ovan. Med tanke på det förflutna är det nog inte konstigt att iranierna inte bara vill höra snälla ord utan också se positiva handlingar från USA:s sida. (Samtidigt kanske de är oroliga för att mindre tryck utifrån kan göra den egna regimen mer utsatt för inre missnöje vilket kan vara en intressant bieffekt av Obamas politik. Ungdomar, arbetare, kvinnor, minoriteter - det finns många som nog skulle vilja plocka ner prästväldet.)

Det finns ju en viktig tredje part i det här också, Israel, och där blåser Palermo på ordentligt.

Unfortunately, the Israeli government thought it would be cunning to issue its own New Year's "greeting" to the Iranian people with the clear aim of diluting the impact of the president's message. The only effect Israel's "greeting" will have inside Iran will be to give Iranian hardliners a political boost, which was exactly what Obama did NOT want to do. ...

In the waning days of the Bush Administration, the Israeli government unleashed the Israel Defense Forces (IDF) in Gaza thereby creating more problems on the ground for the in-coming Obama Administration in its pursuit of peace negotiations. The Gaza operation was clearly timed to coincide with the American political transition. Israel also successfully lobbied through the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) to block the appointment of Charles Freeman to a key foreign policy post because he was deemed not "pro-Israel" enough. And now Israel attempted to dilute President Obama's historic message to the Iranians by issuing one of its own. These are all indications of Israeli meddling in the formulation and conduct of American foreign policy. For a nation that receives billions of American taxpayer dollars each year it is a curious way to show gratitude.

OK, vad Palermo säger är att Israel på ett negativt sätt blandar sig i USA:s utrikespolitik, och det är väldigt konstigt sätt att visa tacksamhet med tanke på att israelerna får miljarder av skattepengar från USA varje år. (Med tanke på att även USA finansieras från utlandet skulle man kanske lika gärna säga att det är kinesiska och japanska pengar som via USA hamnar i Israel. Men skulle USA radikalsanera sin budget skulle ju bidraget till Israel kunna strykas direkt - om den uppfattningen sprider sig i USA ligger Israel verkligen illa till.)

Loud elements allied with Israel ... still call for a military attack on Iran despite the fact that Secretary of Defense Robert Gates and the Joint Chiefs of Staff prevailed upon Bush to forego such a course because it would be a disaster for the United States. American relations with the rest of the world must not be held hostage by the likes of Bibi Netanyahu and Avigdor Lieberman. President Obama should be permitted to run his own foreign policy. The American people are facing the worst economic crisis in seventy years while footing the bill for two costly and misguided military occupations. They have little appetite for launching yet another (bigger) war in the Middle East. President Obama's promise of a new day in U.S.-Iranian relations must be given the opportunity to bear fruit free from outside intervention.

Med andra ord ombeds israellobbyn att hålla klaffen eftersom den skadar USA. Utvecklingen framåt blir intressant, men förhoppningsvis på ett fredligt sätt. Jag är försiktigt positiv. Obama kan bli en glad överraskning framåt (fast hans krispolitik kommer nog att krascha rakt in i nästa kris så småningom). USA kanske slutar att uppträda som en bananrepublik underställd Israel.

2 kommentarer:

mishka sa...

Vi får se om Obama omvandlar ord till handling, annars är det inte mycket mer än en vacker fasad. Vad gäller Israellobbyn är deras agenda skadlig för USA:s intressen på många sätt. Men samtidigt fyller landet en viktig funktion i USA:s hegemoni. Därför tror jag Washington har överseende med ockupations- och terrorstaten Israel.

Björn Nilsson sa...

Möjligen kan Obama ha en flerstegsstrategi där man "tar itu" med Israel i ett senare skede. Fram till nyligen har Israel varit USA:s viktigaste stöttepelare i området, men det finns flera saker i Obamas politik som gör att Israels betydelse kan minska en hel del. Blir USA mindre beroende av olja från Mellersta Östern samtidigt som förbindelserna med Iran tinar upp och viljan att finansiera Israel minskar Israels existensmöjligheter drastiskt. Faktiskt kan Obamas program för mindre oljeberoende vara ett av de största hoten mot Israel.