fredag 6 mars 2009

När myndigheter gör fel

Ibland gör myndigheter fel. Det är tråkigt, men en felfri värld finns inte, och det viktiga är att felen rättas till och att man lär sig av dem för framtiden.

Detta gäller även om flera myndigheter gör fel samtidigt. En medbloggare berättar hur hon drabbats. I just hennes fall, där problemet tycks vara att två myndigheter arbetar efter motstridiga instruktioner, borde bördan för den drabbade vara i stort sett obefintlig: om det visar sig att reglerna strider mot varandra på något sätt är det myndigheternas sak att se till att detta rättas till. För de kan väl inte vänta sig att en enskild medborgare skall göra det? Denne har ju inget inflytande över hur instruktionerna är skrivna.

I väntan på att oklarheten reds ut får myndigheterna se till att medborgaren inte lider någon skada. Handlar det om olika villkor och ersättningsnivåer skall givetvis det för medborgaren bästa alternativet gälla - utan någon återbetalningsskyldighet. Det kanske kan få tjänstemännen att raska på i utredningen av ärendet. Klarar de inte själva av att reda ut motstridigheterna får de gå till sina politiska uppdragsgivare och begära att få ett klargörande därifrån. - Är det något fel med hur jag tänker?

I Aftonbladet skriver de gamla biskoparna Hammar och Lönnebo om ett annat försäkringsfall. En kvinna på gränsen mellan sjukdom och arbetsförhet lyckas arbeta några timmar då och då - och får som tack för detta ett jättelikt ersättningskrav från Försäkringskassan. Undrar om hon kan komma in i ett någorlunda anständigt liv någon gång? - Eller jättelikt? För en normal skattefifflare var det väl inte så mycket pengar, "bara" 332 869 kronor att betala inom en månad.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för ditt stöd! Nu har jag mailat båda två samtidigt och begärt att de ska börja att prata med varandra istället för att bara prata med mig. Det blir lättare för mig att förstå vad jag får och kan göra om jag vet att det är regelmässigt rätt. Det har skapat en stor osäkerhet hos mig när det är motstridiga uppgifter jag fått, det är hämmande och det är lätt att vilja bara ge upp hela processen. Jag hoppas att det ska komma klara tydliga besked nu så att det blir lättare att gå vidare.

Björn Nilsson sa...

Hoppas det går bra.

En liten lustig(?) sidokommentar: min inställning att man inte skall springa bud mellan pösmunkar som inte vill prata med varandra och bli knuffad hit och dit, den fick jag under mina år på ett väldigt stort privat industriföretag!