fredag 20 mars 2009

Undanträngningsmekanismer

Idag skriver Bildt om en ny IMF-rapport som pekar på negativ tillväxt i världsekonomin. Han oroar sig för

... hur de accelererande underskotten i de stora ekonomierna nu suger upp så mycket kapital att sköra och svaga ekonomier helt enkelt trängs ut och tippas över kanten.

Jag hade samma sak uppe för någon tid sedan. Då med anledning av att Världsbanken kom med liknande dystra utsikter. Ekonomisk kris i de rika länderna leder till ökad dödlighet i Afrika. När de rika och mäktiga kämpar för att hålla sig uppe trampar de ner de fattiga och maktlösa - väldigt snyggt!

Att jämföra svensk offentlig sektor rätt av med folk på yttersta marginalen i Afrika är inte smakligt, men det kanske finns en liknande mekanism. Nu är det kris som sagt, och kommunerna kan tvingas att avskeda massvis med folk. Någon brist på medel finns egentligen inte, men de finns inte i tillräcklig grad i kommunerna. De har bland annat glidit iväg i skattesänkningar för folk som redan har det gott ställt. De rika tränger undan de fattiga kan vi säga även här.

Möjligen tror Borg & Co att det enligt läroboken skall uppstå "dynamiska effekter" av skattesänkningarna som får ekonomin att röra på sig, men i så fall har han inte tagit hänsyn till att skatteförändringars resultat beror av var och hur och för vem man ändrar skatten. Dessutom finns det andra utgiftsposter än skatter. Sänker man skatten för de välmående men samtidigt gör livet dyrare för de mindre välmående är det verkligen ingen "stimulans" för ekonomin. I själva verket är det ett recept för att få den att fungera sämre.

Det har tidigare funnits antydningar om att regeringen förstått att satsningar på den offentliga sidan är effektiva om man vill ha snabba och ekonomiska resultat i en kris men det verkar ha varit bara en antydan som inte förverkligas. Regeringens politik, hur den än offentligt motiveras, förefaller ha en stenhård ideologisk kärna som inte får påverkas av den otäcka verkligheten. Och ideologi är ju ett förstelnat tänkande, eller för att citera Friedrich Engels falskt medvetande.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, liberaler talar om många mystiska effekter med märkliga namn. Men de verkar enbart vara teoretiska papperkonstruktioner eller ad hoc teorier.

"Trickle down" effekten är ju synnerligen populär ibland högerfolk. En slags teori om hur det gynnar de fattiga att sänka skatten för rika och ge pengar till de rika. I USA har man ju med viss framgång lyckats få denna teori att få fotfäste, experter och annat kan sitta i TV-sofforna och haspla ur sig denna utan att möta minsta ifrågasättande.

Björn Nilsson sa...

Riktigt. De få rika har annorlunda konsumtionsmönster än de många som inte är så rika. Det är de senare som håller det ekonomiska systemet igång genom myriader av små transaktioner. När de måste dra in och pengarna förs över till de rika kommer de senare inte att kunna kompensera för konsumtionsbortfallet och resultatet blir en kris av den typ vi har nu. Man kan säga att den giriga överklassen sågar av den gren den själv sitter på.

Knapsu sa...

Fredrik Reinfeldt har en agenda, systemskifte! När det gäller Borg så blir jag inte klok på om han är väldigt bra på att bluffa eller om han är fullständigt lurad av Fredrik!

Björn Nilsson sa...

Hur var det med Borgs ekonomiska examina? Blev han färdig med sina studier eller är det bara illvilligt förtal att han inte blev det?

Jag har intrycket av att "hästsvansen" är en trogen underhuggare till Fredrik, men att han också vet vad han gör = de har samma agenda.

Anonym sa...

Regeringens i vanliga fall ivriga tillskyndare i Veckans Affärer verkar inte tro på den längre:

"Om alla agerade som Reinfeldt och Borg skulle världen gå mot en jättekrasch": http://www.va.se/asikter/bloggar/makrobloggen/2009/03/20/sverige-aker-snalskjuts/

Björn Nilsson sa...

Haha, hör hit världens statsmän, lär av Sveriges vise ledare Reinborg (eller det kanske man inte får säga?)

Björn Nilsson sa...

Jan, jag kollade länken till VA, och påståendet att det går åt helsicke om alla skall ha budgetöverskott och överskott i handelsbalansen samtidigt kan väl sägas vara rimligt? Alla kan ju ha överskott i budgeten, men rent bokföringsmässigt låter det väldigt konstigt med att alla skall ha överskott i handeln. Det fordrar väl att vi har en handelspartner utanför Jorden som då skall ha ett underskott? Så skulle alla försöka driva fram ett handelsöverskott skulle väl världshandeln falla ihop på nolltid? Det skulle bli som merkantilismen fast i superextrem version.