lördag 7 mars 2009

Svaret är: en.

Svaret är: en.

På frågan i föregående inlägg nämligen: hur många banker går i konkurs under denna vecka i USA?

Fortsättning följer.

Inga kommentarer: