fredag 27 mars 2009

Hur kan man räkna fram människovärde?

Detta är ett inlägg som inspirerats av min bloggarkollega The Evolving Ape.

När det monstruösa angreppet mot Gaza rasade som värst, och väl också tidigare, undrade han varför eländet i centrala Afrika inte uppmärksammats lika mycket som andra hemskheter. För det är ju så att om man vill leta efter djävligheter under epoken efter nazisternas förintelseläger och atombomberna över Japan torde våldet i centrala Afrika från 1990-talets början och framåt vara bland det värsta. Miljontals människor har dödats - hur många har då skadats? Till vilken nytta? Vem har tjänat på det? Varför verkar många miljoner svarta offer vara mindre värde än några tusen bruna?

Detta leder vidare till frågan om vad ett människoliv är värt. Är svarta afrikaner mindre värda eftersom slaktandet inte dragit till sig lika mycket upprört intresse som Palestina? Någon (lustigkurre?) kom fram till några kronor någon gång genom att se vilka ämnen som människokroppen innehåller och sedan kolla marknadspriset för varorna. En dj-t cynisk kommentar skulle kunna vara att sedan slavhandeln upphörde har också afrikanernas värde minskat.

Men varför inte ta till nationalekonomernas perversa metoder? Metoden som jag beskriver här må verka osmaklig, men den används exempelvis av miljöekonomer när man vill värdera företeelser som egentligen inte kan prissättas. Man frågar helt enkelt: "Hur mycket är du villig att betala för …?" Det kan vara ren luft, att en djurart inte utrotas, att en skog bevaras o.s.v. Samma typ av fråga kan ställas angående hälsa - hur mycket är du beredd att betala för att slippa den hypotetiska risken att en psykotisk person tror att du är ett troll och försöker slå ihjäl dig?

Men angående människovärde: Skicka ut intervjuare som frågar ett statistiskt urval av människor i olika länder hur mycket de är villiga att betala för att inte bli dödade, lemlästade, våldtagna eller förslavade, eller att detta inte skall drabba någon av uppräknade anhöriga som maka/make, barn, föräldrar, syskon etc. Och så förvandlar man svaren till någon sorts medelvärde och jämför mellan olika områden.

Om en kongoles bjuder en get för att inte bli dödad och en israel hundra shekel måste man göra omräkningar för att få siffrorna jämförbara. PPP - Purchasing Power Parity - kallas det, och med en sådan beräkning skall en svinrik amerikan bli jämförbar med en lusfattig nepales. Visar detta att trots omräkningarna blir erbjudna summor olika i olika områden (billigare att mörda en fattiglapp, med andra ord) kan ju nationalekonomen skriva en knepig artikel i American Economic Review och visa att människorvärdet inte är detsamma i Kigali som i Karlskoga.

Alternativet är att omräkningen faktiskt visar att folk i förhållande till sina resurser faktiskt värderar sina liv lika högt (fast då vet jag inte om American Economic Review är intresserad längre). Och då kan man ju säga att människovärdet är ungefär det samma överallt. Men det skulle ju faktiskt kunna vara så att fattiga människor med klena resurser värderar sitt liv högre än vad vi övergödda västerlänningar gör också - sådant vet man ju inte på förhand.

Ett sjukt sätt att tänka? Ett människoliv är väl ovärderligt och kan inte prissättas? - Nja, exemplet ovan är visserligen mindre smakligt, men teoretiskt skulle man ju kunna visa att gazabon är beredd att betala mer för att hålla sig vid liv än rwandiern och då faktiskt är värd mer uppmärksamhet. - Dock, oss emellan sagt tror jag det finns andra förklaringar än teoretiska beräkningar av människovärde när media gör sina nyhetsvärderingar.

Inga kommentarer: