torsdag 12 mars 2009

Att skrämma bort ...

... folk från lagliga demonstrationer är ju att skrämma bort folk från demokratin. Det gäller även demonstrationer för saker man inte gillar, inte bara saker man stödjer. (Apropå hur Sverigedemokraternas lagliga möten angrips.) Men låt oss titta på något som jag betraktar som sympatiskt: den stora demonstrationen i Malmö mot Israels övervåld i Palestina.

Bara hotet om våld får folk att reagera på sätt som kanske inte har något med demonstrationens egentliga syfte att göra. Nu var det omkring sextusen som mötte upp i Malmö. Hur många hade det varit om inte våldshotet hade blåsts upp i veckotal i förväg? Hotet om våld skrämmer nog bort fler än vad som lockas, samtidigt som det tjänar som ett extra dragplåster för våldsartister av olika slag vilket gör att viljan att demonstrera sjunker än mer. Och vem tjänar på det? Det är alltid en bra fråga: vem tjänar på ...? Var det inte något med Palestina det skulle handla om, men hur mycket Palestina blev det i kommentarerna? Varför lyckades det för stormedia att upprätta en spärr mot yttervärlden om det som talarna sade i Malmö - för det lär ju ha varit bra tal!

För att resonera vidare: hur mycket folk hade det blivit om demonstrationsledningen gjort det klart och tydligt att icke-våldslinjen gällde ovillkorligt, att det rådde ovillkorligt maskeringsförbud i demonstrationen, att om folk med olämpligt beteende försökte ta sig in i demonstrationståget skulle de lyftas ut med polishjälp? De personer som man mycket rimligt kunde tänka sig vilja ställa till bråk skulle ha fått klart besked i förväg. Och det hade ju gällt alla andra också.

Jag har sett anklagelser om andra aktiva än AFA - om det nu skulle vara civilklädda poliser som uppträdde som provokatörer - men även sådana skulle få svårare att agera om en ovillkorlig ickevåldprincip hade inskärpts från början. Dessutom undrar jag om talet om provokatörer snarare är ett sätt att försöka prata bort vad de maskerade figurerna höll på med.

Jag har bara läst en del synpunkter men har fått intrycket att en del helt enkelt försöker vissla oskyldigt och prata bort skadorna. Vilka? - Det verkar vara de grupper som gick emot icke-våldslinjen och nu måste försöka undvika den kritiska diskussionen. Vore det inte bättre med ordentlig självkritik? Det tycks gälla de två trotskistiska grupperna SP och RS samt SKP. En konstig gruppering kanske. Borde inte SKP enligt de två andra vara förskräckliga "stalinister"? Men i det här läget är det kanske ur trotskisternas synpunkt KP som är förskräckliga "stalinister" eftersom KP uppges ha kämpat för ickevåld i demonstrationen.

Men det var en utvikning. Den grundläggande frågan är "vem tjänar på ...?" ... exempelvis att mängder av människor inte vågar gå ut och demonstrera och framföra sina åsikter? Eller menar herrar trotskister att man som fredlig demonstrant skall behöva riskera att komma ivägen för "autonoma" knäppgökar som ger fan i vem de slår ner bara de får komma i nyheterna? De flesta säger helt naturligt "nej tack" till det alternativet! Bör trotskister ens släppas in i arrangörsgrupper för stora demonstrationer längre? De fungerar ju ändå bara som någon slags dolt ombud för kravallartisterna.

Inga kommentarer: