måndag 9 mars 2009

Världsekonomin krymper - det kommer att kräva (döds)offer

"Det är tid för de vuxna att ta över igen". Så avslutas en bitande artikel om det liberala experimentet på Island. Vi skall med andra ord, enligt skribenten, inte uppfatta libertianer som riktigt vuxna. Detta torde också gälla deras profet Milton Friedman som ändå var högt upp i åldern innan han dog.

Och det gäller inte bara Island utan hela världen. Paul Krugman citeras. Han säger att länder som har framhållits som framgångsrika av "konservativa" krafter (som Island för inte så länge sedan) nästan ofelbart drabbas av ekonomisk katastrof några år senare. Jojo, vi har ju baltiska, irländska och andra "tigrar" eller "under" som är aktuella just nu. Men nu gäller det att vuxet och nyktert folk tar hand om världens ekonomi igen, inte snuttjullar från någon handelshögskola.

För nu är det allvar. Internationella Valutafonden IMF tror att världsekonomin kommer att krympa för första gången sedan Andra världskriget. Då är ju följdfrågan var det kommer att krympa mest: hos de som har det hyggligt ställt, eller hos de redan fattiga. De flesta inser nog svaret - det blir negrerna som får dra åt svångremmen.

Vi brukar rynka på näsan åt USA:s president när han säger att Amerikas livsstil inte är förhandlingsbar - men är vi i Europa så mycket bättre egentligen? Kommer inte politikerna här att kämpa med näbbar och klor för att krympandet skall ske någon annan stans än hos oss? (Eller möjligen att krympandet kan drabba folk som har svårt att försvara sig, med andra ord våra egna fattiga?)

Världsbanksrapporten kan kopplas till vad som händer i Afrika. I globaliseringens tid hänger kriserna ihop. En företrädare för Världsbanken säger:

When this crisis began, people in developing countries, especially those in Africa, were the innocent bystanders in this crisis, yet they have no choice but to bear its harsh consequences, … We must look at poor people as assets and not liabilities. The new globalization should mean we adopt new ways of caring for our infants, educating our youth, empowering our women and protecting the vulnerable.


Detta handlar bokstavligen om liv och död. IRIN skriver:


Overheated real estate markets in rich countries and newborns’ fates in poor ones – one phenomenon will inevitably alter the other if the international recession continues, according to the World Bank, which has written that an economic growth collapse in Africa could become a “human collapse”.

Economists define the collapse of economic growth as three or more years of shrinking national income, among other factors.

In studying economic, health and governance data for 45 sub-Saharan African countries from 1975-2005, World Bank senior economist Jorge Arbache found that during multi-year economic collapses, infant deaths increased on average by almost three percent, from 86 deaths per 1,000 live births to 114.

The World Bank calculates that some 28 million children are born in Africa every year, which would mean up to 700,000 more deaths because of the recession, which is caused in part by risky US mortgage lending, said Arbache.


De överhettade lånemarknaderna i de rika länderna bestod delvis, särskilt i USA, till att man lånade till människor som var för fattiga för att få lån egentligen. Människor med levnadsvillkor som kanske närmade sig de som nu drabbas i Tredje världen när ekonomierna drar ihop sig. Jag tror att det kan finnas viss fog för jämförelsen om man exempelvis ser till barnadödlighet. USA utmärker sig genom dåliga siffror där. Är det en tillfällighet?

I alla fall kan man misstänka att minskad efterfrågan på varor från Tredje världen, samt att de rika länderna tar allt större del av den tillgängliga krediten för att rädda sina egna företag, gör att många fattiga länder kommer att få det ännu värre. Och då kan man ju undra hur USA med sin märkliga ekonomi kommer att klara sig, kan delar av landet ramla ner i Tredje världen också?

3 kommentarer:

Anonym sa...

I USA är redan en del del av den tredje världen. USA är både ett i-land och ett u-land.

Anonym sa...

Det är anmärkningsvärt hur tysta nyliberalerna har blivit på sistone.

Björn Nilsson sa...

Tja, det finns väl en del nyliberaler kvar som väsnaa på nätet. Frågan är om man skall ödsla någon energi på dem. Det kan ju finnas viktigare saker.