onsdag 14 november 2007

Alternativa media - USA - Democracy Now!

I dag kan man titta på TV från andra sidan av jordklotet med hjälp av dator och bredband. Den praktiska betydelsen av detta är att nyhetsblockader kan brytas ner, eller att man helt enkelt kan få in nyheter och aspekter på saker & ting som skiljer sig från vad som serveras i stora media. Det är nyttigt.

Om du har möjlighet, kolla den här länken vid tillfälle. Den heter Democracy Now! och skickar ut radio och TV-program från New York över USA och Canada. Det är en grupp som inte håller herr Bush och hans regering särskilt högt (milt sagt). Jag såg tips om den på bloggen Det progressiva USA (som också ofta är läsvärd) och idag letade jag mig fram till själva källan och tittade lite närmare på innehållet.

Förutom Pakistan och Somalia som är stora nu nämndes att drygt hälften av de tillfrågade i en undersökning i USA skulle vilja ställa Bush och Cheney inför riksrätt. En tidigare sändning handlade mycket om ett stort oljeutsläpp i San Franciscobukten, och man fick veta att USA:s bridgelandslag hotades med ett års suspension för att någon av dess medlemmar protesterat mot Bush. Det fanns en lång intervju med den 95-årige journalistveteranen Studs Terkel från Chicago, etc.

Varför kan vi inte få till något liknande i Sverige? En oberoende medieplattform som kan fungera som en blåslampa i häcken på "Sveriges malligaste morgontidning" och andra media? Ju fler sådana media som är igång, desto svårare blir det för mörkrets krafter att oemotsagda sprida sin svarta dynga.

Inga kommentarer: