måndag 26 november 2007

Brommastaden - en bra idé. Rensning i Husby?


Den här arkitektbilden plockade jag upp från Naturskyddsföreningens hemsida, där man också kan läsa mer om förslaget att göra något vettigt av Bromma flygfält. Tanken är att bygga en miljövänligt stadsdel för 50.000 personer på det gamla flygplatsområdet. Det skulle motsvara några års inflyttning till Stockholm. Läs själv, det är ett projekt där man försöker och kanske lyckas att slå flera flugor i en smäll - och detta utan superförtätning och hus som når upp till molnen.

I Aftonbladet skriver Helle Klein om Husby där Svenska Bostäder och kommunen beskylls för att vilja rensa bort lågavlönad lokalbefolkning som hyr till förmån för högavlönade från Kista som köper bostadsrätter. Metoden tycks vara att gå in och renovera husen och se till att det blir så dyrt att många måste flytta. Vart? kan man undra. Det är bra att att områden av den här typen inte blir reservat för lågavlönade och invandrare, men metoderna ser inte snygga ut. Kunde man inte försöka få över en del låg- och medelinkomsttagare till Kista i stället?

Om man vill få en anständig balans i Stockholms bostadsförsörjning måste inriktningen på bostadsrätter minska, mer hyresrätter och mer bostäder över huvud taget måste produceras. Det innebär förvisso ett slag mot de hysteriskt höga bostadsrättspriser som har förekommit de senaste åren, men varför skall exempelvis Stockholms stad föra en politik som innebär att man gynnar spekulanter och mäklare, gör att många skuldsätter sig olämpligt mycket, och trycker tillbaka folk som inte har så mycket pengar? - Bostadspolitiken borde vara ett förstarangsfråga vid nästa val!

Inga kommentarer: